Javna Nabava

Cjelovite objave s dokumentacijom dostupne su na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava

 

Interni pravilnik o javnoj nabaviPravilnik o načinu provedbe postupka jednostavne nabave.pdf (1.48 MB)