Natječaji

 

Natječaji 2019.OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove - vježbenik.doc (126.50 kB)
NATJEČAJ za prijam u službu - Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove - vježbenik.doc (134.50 kB)
Poziv na pisano testiranje-voditelj Odsjeka komunalnog i prometnog redarstva.doc (126.00 kB)
DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA - Voditelj odsjeka za građevinsko-tehničke poslove - promet - održavanje cesta i javnih površina.docx (47.19 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNICI ZA EKONOMSKE POSLOVE.doc (123.00 kB)
POZIV na pisano testiranje - Viši stručni suradnik za socijalnu skrb.doc (126.00 kB)
Poziv na pisano testiranje-viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove.doc (127.00 kB)
Poziv na pisano testiranje-viši stručni suradnik za informiranje.doc (126.50 kB)
OGLAS za prijam u službu - višeg stručnog suradnika za ekonomske poslove.doc (143.00 kB)
Obavijest za provedbu oglasa - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE.doc (125.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-voditelji komunalno.doc (131.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-voditelji Odsjeka komunalno.doc (127.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za socijalnu skrb.doc (125.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za socijalnu skrb.doc (127.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za informiranje.doc (125.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za informiranje.doc (127.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove.doc (124.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove.doc (126.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNICI ZA OPĆE I FINANCIJSKE POSLOVE.doc (123.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU.doc (122.00 kB)
POZIV na pisano testiranje - Referent-prometni redar.doc (123.00 kB)
OBAVIJEST za provedbu oglasa - Savjetnik za prostorno uređenje i gradnju.doc (126.50 kB)
OGLAS za prijam u službu - Savjetnik za prostorno uređenje i gradnju.doc (144.00 kB)
OBAVIJEST za provedbu oglasa - Viši stručni suradnik za opće i financijske poslove.doc (126.50 kB)
OGLAS za prijam u službu - Viši stručni suradnik za opće i financijske poslove.doc (142.50 kB)
Poziv na pisano testiranje-ravnatelj Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik.doc (43.00 kB)
Ponovljeni poziv na pisano testiranje-viši savjetnik - Voditelj Urbanog centra.doc (125.50 kB)
Poziv na pisano testiranje-viši savjetnik - Voditelj Urbanog centra.doc (125.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- REFERENT-prometni redar.doc (122.50 kB)
Ponovljeni poziv na pisano testiranje- VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE I DOKUMENTACIJU - kopija.doc (123.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE I DOKUMENTACIJU.doc (123.50 kB)
Poziv na pisano testiranje-viši stručni suradnik za društvene projekte.doc (126.00 kB)
OGLAS- referent-prometni redar.doc (145.50 kB)
OGLAS - viši referent za uredsko poslovanje i dokumentaciju.doc (143.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-referent -prometni redar.doc (124.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA- Viši referent za uredsko poslovanje i dokumentaciju.doc (123.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za društvene projekte.doc (124.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za društvene projekte.doc (127.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNICI ZA RAZVOJ.doc (123.00 kB)
oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razvoj.doc (146.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA- Viši stručni suradnik za razvoj.doc (125.00 kB)
poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije Svetog Krševana Šibenik.pdf (69.87 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - Referent-poljoprivredni i komunalni redar.doc (123.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - Referent-poljoprivredni i komunalni redar.doc (127.50 kB)
OGLAS - Referent-poljoprivredni i komunalni redar.doc (143.00 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - Viši referent za uredsko poslovanje i dokumentaciju.doc (125.00 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - Referent za pisarnicu i opće poslove.doc (122.50 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove.doc (122.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE I DOKUMENTACIJU.doc (123.50 kB)
NATJEČAJ za prijam u službu - višeg referenta za uredsko poslovanje i dokumentaciju - vježbenik.doc (134.00 kB)
oglas za prijam u službu višeg str.sur. za imovinsko-pravne poslove.doc (143.00 kB)
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - referent za pisarnicu i opće poslove.docx (53.55 kB)
Obavijest za provedbu oglasa višeg str.sur. za imovinsko-pravne poslove.doc (124.00 kB)
Obavijest za provedbu oglasa referent za pisarnicu i opće poslove.doc (126.00 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - Viši savjetnik za koordinaciju investicija.doc (125.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši savjetnik za koordinaciju investicija.doc (126.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši savjetnik za koordinaciju investicija.doc (125.50 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo poduzetništvo i razvoj.doc (124.50 kB)
OGLAS za prijam u službu - Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju.doc (142.50 kB)
OBAVIJEST za provedbu oglasa - Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju.doc (125.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo poduzetništvo i razvoj.doc (125.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo poduzetništvo i razvoj.doc (124.50 kB)

 

Natječaji 2018.Poziv na pisano testiranje-SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKO-PROMETNE POSLOVE.doc (125.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ - Savjetnik za građevinsko-prometne poslove.doc (126.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - Savjetnik za građevinsko-prometne poslove.doc (124.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- Upravni odjel za financije.doc (124.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- REFERENT-PROMETNI REDAR.doc (122.00 kB)
JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2018..doc (66.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SOCIJALNU SKRB.doc (122.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE PROJEKTE.doc (122.50 kB)
OGLAS za prijam u službu višeg stručni suradnik za računovodstvene poslove i višeg stručni suradnik za knjigovodstvo komunalnog sustava.doc (145.50 kB)
OGLAS- referent-prometni redar.doc (144.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za računovodstvene poslove i viši stručni suradnik za knjigovodstvo komunalnog sustava.doc (134.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-referent -prometni redar.doc (122.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRAĐEVINSKO-TEHNIČKE POSLOVE.doc (126.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za socijalnu skrb.doc (124.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ.doc (125.00 kB)
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za socijalnu skrb.odt (40.20 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za građevinsko-tehničke poslove.doc (124.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za građevinsko-tehničke poslove.doc (124.00 kB)
OGLAS za prijam u službu - Viši stručni suradnik za društvene projekte.doc (142.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - Viši stručni suradnik za društvene projekte.doc (124.00 kB)
OGLAS za prijam u službu - Savjetnik za razvoj i Viši stručni suradnik za razvoj.doc (146.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - Savjetnik i Viši stručni suradnik za razvoj.doc (126.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POREZE I KNJIGOVODSTVO KOMUNALNOG SUSTAVA.doc (125.00 kB)
POZIV NA INTERVJU_PUN2_2018_2019.docx (407.22 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI REFERENT ZA DOKUMENTACIJU I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE.doc (125.00 kB)
Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u osnovnim školama grada Šibenika.pdf (337.76 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za poreze i knjigovodstvo komunalnog sustava.doc (124.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši referent za dokumenatciju i administrativno-tehničke poslove.doc (127.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za poreze i knjigovodstvo komunalnog sustava.doc (124.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ- viši referent za dokumenatciju i administrativno-tehničke poslove.doc (124.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU.doc (125.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-pročelnik za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju.doc (123.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ- pročelnik za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju.doc (124.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE PROJEKTE.doc (122.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNICI ZA RAZVOJ.doc (122.00 kB)
OGLAS za prijam u službu - Viši stručni suradnik za društvene projekte.doc (141.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - Viši stručni suradnik za društvene projekte.doc (124.00 kB)
OGLAS za prijam u službu - Viši stručni suradnik za razvoj.doc (143.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - Viši stručni suradnik za razvoj.doc (124.50 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - Viši referent za opće poslove i koordinaciju poslova zamjenika gradonačelnika.doc (123.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE.doc (124.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - viši referent za opće poslove i koordinaciju poslova zamjenika gradonačelnika.doc (124.50 kB)
OGLAS - viši referent za opće poslove i koordinaciju poslova zamjenika gradonačelnika.doc (140.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši struč.sur. za pravne poslove.doc (128.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za pravne poslove.doc (124.50 kB)

 

Natječaji 2017.Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE- vježbenika.doc (124.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI SAVJETNIK ZA ŠKOLSTVO, TEHNIČKU KULTURU I SPORT.doc (124.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE.doc (124.50 kB)
JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2017.pdf (172.37 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE- vježbenik.doc (122.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši savjetnik za školstvo, tehničku kulturu i sport.doc (127.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši savjetnik za računovodstvo.doc (129.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-PROMETNI REDAR- vježbenik.doc (124.00 kB)
NATJEČAJ za prijam u službu - višeg stručnog suradnika za zaštitu i spašavanje - vježbenik.doc (132.00 kB)
NATJEČAJ za prijam u službu - referenta- PROMETNOG REDARA - vježbenik.doc (131.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši savjetnik za školstvo, tehničku kulturu i sport.doc (124.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši savjetnik za računovodstvene poslove.doc (124.50 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - viši stručni suradnik za nekretnine.pdf (297.32 kB)
JAVNI NATJEČAJ - viši stručni suradnik za nekretnine.pdf (202.19 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - viši stručni suradnik za nekretnine.pdf (250.33 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STR.SURAD. ZA PRAVNE POSLOVE.doc (122.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI REFERENT ZA DOKUMENTACIJU I ADM.TEH.POSLOVE.doc (123.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE PROJEKTE.doc (124.00 kB)
ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA-viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju i viši referent za uredsko poslovanje i dokumentaciju.pdf (270.45 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za društvene projekte.doc (124.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za društvene projekte.doc (123.50 kB)
OGLAS za prijam višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju i višeg referenta za uredsko poslovanje.doc (144.00 kB)
OGLAS za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove.doc (140.00 kB)
OGLAS za prijam u službu višeg referenta za dokumentaciju i administrativnno-tehničke poslove.doc (140.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA Viši višeg stručn suradnik za prostorno uređenje i gradnju i viši referent za uredsko poslovanje.doc (127.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA Viši stručni suradnik za pravne poslove.doc (123.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA Viši referent za dokumentaciju i administartivno-tehničke poslove.doc (124.00 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - Viši stručni suradnik za razvoj.pdf (90.03 kB)
Natječaj za prijam u službu VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJ.doc (123.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnici za razvoj.doc (142.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- pročelnik Ureda gradonačelnika i pročelnik Tajništva.pdf (206.62 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU.doc (124.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM.doc (124.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ- pročelnik Ureda gradonačelnika i pročelnik Tajništva.doc (126.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-pročelnik Ureda gradonačelnika i pročelnik Tajništva.doc (134.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za prostorno planiranje i urbanizam.doc (124.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za prostorno planiranje i urbanizam.doc (124.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju.doc (124.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju.doc (124.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STR.SURAD. ZA PROST.UREĐ. I GRADNJU.pdf (254.48 kB)
oglas za prijam u službu višeg str.sur. za prostorno uređenje i gradnju.doc (141.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA- Viši stručni suradnik za prostorno uređenje.doc (123.00 kB)
JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2017.pdf (179.34 kB)

 

Natječaji 2016.Odluka o poništenju oglasa - referent za arhiv i pisarnicu.pdf (166.42 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - u svezi provedbe oglasa za prijam u službu - referent za arhiv i pisarnicu.pdf (250.59 kB)
OGLAS - za prijam u službu na određeno vrijeme - referent za arhiv i pisarnicu.pdf (210.45 kB)
Poziv na pisano testiranje - referenti za prostorno uređenje i gradnju.pdf (254.76 kB)
OBAVIJESTI - u svezi provedbe oglasa za prijam u službu referenata za prostorno uređenje i gradnju.pdf (251.99 kB)
OGLAS - za prijam u službu 2 referenta za prostorno uređenje i gradnju na određeno vrijeme.pdf (209.89 kB)
Tvrđava kulture Šibenik_Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice.pdf (193.06 kB)
Natječaj za stipendije studeni 2016.docx (65.05 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STR.SURAD. ZA PROST.UREĐ. I GRADNJ. I VIŠI REFERENT ZA PROST.UREĐ. i GRADNJU.doc (123.00 kB)
OGLAS za prijam višeg stručnog suradnika i višeg referenta za prostorno uređenje i gradnju.doc (143.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA- Viši stručni suradnik i viši referent za prostorno uređenje.doc (126.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KULTURU, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU.pdf (256.07 kB)
OGLAS - za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za kulturu, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.pdf (212.74 kB)
OBAVIJEST - u svezi provedbe oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za kulturu, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.pdf (249.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI REFERENT ZA PROST.UREĐ. I GRADNJ. I VIŠI REFERENT ZA UREDS.POSL. I DOKUM.doc (123.50 kB)
OGLAS za prijam višeg referenta za prostorno uređenje i gradnju i višeg referenta za uredsko poslovanje i dokument.doc (143.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA- Viši referent za prostorno uređenje i gradnju i viši referent za uredsko poslovanj.doc (126.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČ.SURAD. ZA IMOV.PRAV.POSLOVE I GEOD. I GEOINF.POSLOVE.doc (124.50 kB)
Odluka o djelomičnom poništenju oglasa.pdf (254.30 kB)
Poziv na pisano testiranje-VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU.doc (123.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM.doc (123.50 kB)
Javni natječaji za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom.doc (126.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA Odjel za upravljanje gradskom imovinom.doc (132.50 kB)
oglas za prijam u službu višeg strucnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju.doc (141.00 kB)
oglas za prijam u službu višeg strucnog suradnika za prostorno planiranje i urbanizam.doc (141.00 kB)
Obavijest za provedbu oglasa za prijam u službu višeg strucnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju.doc (125.50 kB)
Obavijest za provedbu oglasa za prijam u službu višeg strucnog suradnika za prostorno planiranje i urbanizam.doc (125.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ ZAJEDNICE.doc (125.00 kB)
Natječaj za prijam u službu VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ ZAJEDNICE.pdf (199.20 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši savjetnik za razvoj zajednice.pdf (190.42 kB)
JAVNI POZIV - za dostavu prijava za korištenje mjere Mladi za EU - Mladi Šibenika za bolju EU - 2.pdf (434.00 kB)
JAVNI POZIV - za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Šibenika u 2016 godini.pdf (184.75 kB)
PRIJAVNICA - uz Javne radove - 2016.doc (30.50 kB)
POZIV na pisano testiranje - Viši stručni suradnik za odnose s javnošću.pdf (296.88 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za odnose s javnošću.doc (123.50 kB)
POZIV na pisano testiranje - Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove i Viši stručni suradnik za proračun i javnu nabavu.pdf (212.46 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši struč.sur. za računov.poslove i viši struč.surad. za prorač. i javn.nabavu.doc (138.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši struč.sur. za računov.poslove i viši struč.surad. za prorač. i javn.nabavu.doc (125.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ- viši stručni suradnik za odnose s javnošću.doc (123.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ - viši referent za elektro-tehničke poslove i viši referent za komunalno i prometno redarstvo.pdf (207.15 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - viši referent za elektro-tehničke poslove i viši referent za komunalno i prometno redar.pdf (258.28 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM.doc (125.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU.doc (124.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI REFERENT ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA.doc (124.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE.doc (123.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-pročelnik za financije.doc (127.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ- pročelnik za financije.doc (123.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za prostorno planiranje i urbanizam.doc (124.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za prostorno planiranje i urbanizam.doc (124.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za odnose s javnošću.doc (122.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ- viši stručni suradnik za odnose sa javnošću.doc (123.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši referent za naplatu potraživanja.doc (126.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ- viši referent za naplatu potraživanja.doc (124.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU.doc (122.50 kB)
Poziv na pisano testiranje- POMOĆNI UNUTARNJI REVIZOR.doc (124.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju i referent.doc (125.00 kB)
OGLAS za prijam u referent i viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju.doc (142.50 kB)
JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2016.doc (68.00 kB)
javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-u-jedinicu-za-unutarnju-reviziju-grada-sibenika.pdf (193.40 kB)
obavijesti-u-svezi-provedbe-natjecaja-za-prijam-u-sluzbu-pomocnog-unutarnjeg-revizora.pdf (255.65 kB)

 

Natječaji 2013.-2015.Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK i REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU (260.70 kB)
Poziv za prijavu glazbeno-scenskih programa i dodjelu termina 2016 (253.57 kB)
Pravilnik (217.16 kB)
Prijavnica za glazbeno-scenske programe na Tvrđavi sv. Mihovila (310.63 kB)
OGLAS za prijam u referent i viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju (211.56 kB)
Obavijest za provedbu oglasa (194.21 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - u svezi provedbe natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zaštitu i očuvanje kulturne baštine (299.24 kB)
POZIV NA PISANO TESTIRANJE - u svezi provedbe natječaja za prijam u službu višeg referenta za opće poslove (298.35 kB)
OBAVIJESTI - u svezi provedbe natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zaštitu i očuvanje kulturne baštine (249.71 kB)
JAVNI NATJEČAJ - za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Šibenika (200.09 kB)
OBAVIJESTI - u svezi provedbe natječaja za prijam u službu višeg referenta za opće poslove (250.14 kB)
JAVNI NATJEČAJ- za prijam u službu u Tajništvu Grada (199.06 kB)
NATJEČAJ - za davanje u zakup poslovnog prostora (29.10.2015.) (173.67 kB)
NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja poslova komunalne djelatnosti sakupljanja i postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Šibenika na temelju ugovora (123.46 kB)
NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na području Grada Šibenika na temelju ugovora (121.71 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJ (300.00 kB)
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme referent administrativni tajnik gradonačelnika (201.39 kB)
Obavijesti u svezi provedbe oglasa za prijam u službu (242.04 kB)
Poziv na pisano testiranje visi strucni suradnik za prostorno uredenje i gradnju (243.87 kB)
oglas za prijam u službu višeg str.sur. za prostorno uređenje i gradnju (139.00 kB)
Obavijest za provedbu oglasa (125.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ - prodaja nekretnina u K.O. Šibenik (14.05.2015.) (211.33 kB)
JAVNI NATJEČAJ - za davanje u zakup poslovnih prostora (04.05.2015.) (172.90 kB)
JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2015 2 (180.02 kB)
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora (02.04.2015.) (172.73 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE (377.10 kB)
Poziv na pisano testiranje- referent za arhiv i pisarnicu (296.18 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za prostorno planiranje (200.49 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za prostorno planiranje (251.24 kB)
JAVNI NATJEČAJ-referent za arhiv i pisarnicu (198.96 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-referent za arhiv i pisarnicu-tz (250.21 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE (122.00 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI REFERENT ZA PRORAČUN (121.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši referent za proračun (123.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši referent za proračun (122.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši stručni suradnik za ekonomske poslove (124.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši stručni suradnik za ekonomske poslove (121.00 kB)
Poziv na intervju stručno osposobljavanje (243.62 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE(1) (300.52 kB)
Poziv na pisano testiranje- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJ, SAVJETNIK ZA RAZVOJ, VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ (243.38 kB)
oglas za prijam u službu višeg savjetnika, savjetnika za razvoj i višeg stručnog suradnika za razvoj (215.01 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-Viši stručni suradnik za razvoj i savjetnik za razvoj (255.71 kB)
oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove (209.76 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-Viši stručni suradnik za pravne poslove (258.28 kB)
POZIV na pismeno testiranje - viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju (2 izvršitelja) (205.53 kB)
Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju 2 IZVRŠITELJA (210.23 kB)
Obavijest za provedbu oglasa (253.23 kB)
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (211.98 kB)
JAVNI NATJEČAJ - za prodaju nekretnine u K.O. Danilo Kraljice (211.80 kB)
Poziv za sudjelovanje u programu: Projekt revitalizacije tvrđave sv. Mihovila (421.00 kB)
Prijavnica za sudjelovanje u programu: Projekt revitalizacije tvrđave sv. Mihovila - Edukativni treninzi i konzultacije (246.29 kB)
JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2014 (183.68 kB)
JAVNI NATJEČAJ - za davanje u zakup poslovnih prostora (31.03.2014) (208.78 kB)
ISPRAVAK - Poziva na pisano testiranje (239.54 kB)
JAVNI NATJEČAJ - Za davanje u zakup poslovnog prostora (06.03.2014) (213.80 kB)
Poziv na pisano testiranje referent za pismohranu (251.43 kB)
Poziv na pisano testiranje viši referent za opće poslove i koordinaciju poslova zamjenika gradonačelnika (291.20 kB)
JAVNI NATJEČAJ - Za davanje u zakup poslovnog prostora (25.02.2014) (203.54 kB)
JAVNI NATJEČAJ - Za davanje u zakup poslovnog prostora (214.00 kB)
JAVNI NATJEČAJ-viši referent za opće poslove i koordinaciju poslova zamjenika gradonačelnika (201.78 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-viši referent za opće poslove i koordinaciju poslova zamjenika gradonačelnika (253.52 kB)
Poziv na pisano testiranje viši str. referent za uređenje i gradnju i refrent za prostorno uređenje (302.02 kB)
Obavijest za provedbu oglasa REFENT ZA PISMOHRANU (123.00 kB)
Poziv na pisano testiranje viši referent za uredsko poslovanje i dokumentaciju (295.83 kB)
Poziv na pisano testiranje prometni redar (292.52 kB)
Poziv na pisano testiranje savjetnik za proračun (296.06 kB)
ISPRAVAK NATJEČAJA- SAVJETNIK ZA PRORAČUN (194.53 kB)
JAVNI NATJEČAJ-savjetnik za proračun (202.67 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-SAVJETNIK ZA PRORAČUN (256.35 kB)
NATJEČAJ za prijam u službu - VIŠEG REFERENTA ZA UREDSKO POSLOVANJE I DOKUMENTACIJU - vježbenik (210.17 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA- viši referent za uredsko poslovanje i dokumentaciju- vježbenik (249.50 kB)
NATJEČAJ za prijam u službu - referenta- PROMETNOG REDARA - vježbenik (209.26 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA-PROMETNI REDAR- vježbenik (249.56 kB)
oglas za prijam u službu višeg str.sur. za prostorno uređenje i gradnju i referente za prostorno uređenje(1) (211.56 kB)
Obavijest za provedbu oglasa (254.67 kB)
Natječaj za prijam u službu SAVJETNIKA ZA RAZVOJ (198.82 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA (188.36 kB)
Poziv na pisano testiranje (297.92 kB)
Poziv na pisano testiranje (120.50 kB)
Poziv na pisano testiranje (117.50 kB)
oglas za prijam u službu višeg str.sur. za prostorno uređenje i gradnju i referente za prostorno uređenje (189.00 kB)
Poziv na pisano testiranje (301.70 kB)
Obavijest za provedbu oglasa (171.90 kB)
Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za informatičke tehnologije (121.00 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA (140.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA (138.50 kB)
N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnih prostora (188.46 kB)
Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU (121.50 kB)
Poziv na pisano testiranje (330.51 kB)
NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Grada Šibenika (139.50 kB)
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA (209.50 kB)
Poziv na pisano testiranje (880.60 kB)
Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika - viši stručni suradnik za razvoj (188.02 kB)
Obavijest u svezi provedbe natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razvoj (134.28 kB)
Poziv na pisano testiranje (183.59 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora (190.42 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup javne gradske površine (189.41 kB)
NATJEČAJ za prijam u službu - PROMETNI REDARI I V.R. ZA GRAĐEVINSKO TEHNIČKE POSLOVE (133.50 kB)
Grad Šibenik- obavijesti za provedbu natječaja (37.50 kB)
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi (195.19 kB)
TABLICA KROVOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA ŠIBENIKA ZA ZAKUP (182.23 kB)
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup krovova objekata u vlasništvu Grada Šibenika i javnih ustanova u svrhu gradnje i korištenja foto naponskih elektrana (288.89 kB)
NATJEČAJ SARAJEVSKA VI (189.49 kB)
NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA (190.54 kB)
NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE GRADSKE POVRŠINE (186.70 kB)
Poziv na pisano testiranje (184.94 kB)
Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za poreze i knjigovodstvo komunalnog sustava (178.40 kB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone «Podi» (194.95 kB)
Obavijest za provedbu natječaja (190.02 kB)
Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje (142.47 kB)
Natječaj za stipendije 2013 (278.41 kB)

 

Arhiva natječaja 2008. - 2012.Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Šibeniku za 2013 (241.76 kB)
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Šibeniku (144.35 kB)
Poziv na pisano testiranje (181.85 kB)
Obavijesti u svezi provedbe oglasa za prijam u službu (136.81 kB)
oglas za prijam u službu višeg str.sur. za prostorno uređenje i gradnju (188.08 kB)
Poziv na pisano testiranje (183.62 kB)
N A T J E Č A J za imenovanje pročelnika Ureda gradonačelnika Grada Šibenika (123.00 kB)
Obavijest za provedbu natječaja (36.50 kB)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (142.25 kB)
Osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (47.00 kB)
Obavijest za provedbu natječaja (36.50 kB)
Natječaj za prijam u službu VODITELJ ODSJEKA ZA CESTE (122.00 kB)
Poziv na pisano testiranje (117.50 kB)
Natječaj za prijam u službu Višeg str. suradnika za mjesnu samoupravu (178.47 kB)
Obavijest za provedbu natječaja (135.27 kB)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (117.00 kB)
Natječaj za prijam u službu Višeg str. suradnika za socijalnu skrb (119.50 kB)
Obavijest za provedbu natječaja (33.00 kB)
N A T J E Č A J za davanje u zakup prostora na stupovima javne rasvjete na području Grada Šibenika u svrhu postavljanje reklamnih panoa (190.17 kB)
Poziv na pisano testiranje (119.00 kB)
obavijest o provedbi testiranja - KOMUNALNI REDAR (132.07 kB)
N A T J E Č A J za prijam u službu referenta-komunalnog redara (188.60 kB)
Natjecaj za davanje u zakup poslovnih prostora (187.31 kB)
NATJECAJ za prijam u sluzbu str.sur. za ELEKTRO- TEHNICKE POSLOVE (56.19 kB)
NATJECAJ za prijam u sluzbu VISI SAVJETNICI ZA RAZVOJ (57.06 kB)
Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb (187.95 kB)
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora i javnih površina na Starom Pazaru i Maloj Loži (131.50 kB)
NATJEČAJ za prijam u službu pomoćnika pročelnika u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Šibenika (132.00 kB)
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Gradskih vrtića Šibenik (24.57 kB)
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto referent za mjesnu samoupravu (100.48 kB)
Natječaj za pročelnika komunalnih djelatnosti (94.58 kB)
Obavijest u svezi natječaja (72.20 kB)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (94.78 kB)
Natječaj za stipendiranje studenata (117.36 kB)
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu vozača-voditelja voznog parka pri Tajništvu Grada Šibenika, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica). (99.02 kB)
NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u K.O. Šibenik (106.54 kB)
NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Šibenik, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto viši strucni suradnik za kulturu i sport- vježbenik (1 izvršitelj-m/ž), na odredeno vrijeme od 12 mjeseci. (95.76 kB)
NATJEČAJ -za davanje u zakup poslovnih prostora (34.95 kB)
Natječaj za stipendije 2010 (44.03 kB)
NATJEČAJ - javne gradske površine (34.38 kB)
NATJEČAJ - za davanje u zakup poslovnih prostora (34.84 kB)
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Grada Šibenika (37.12 kB)
Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša (34.89 kB)
NATJEČAJ za imenovanje tajnika Grada Šibenika– 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. (34.20 kB)
Obavijesti u svezi provedbe natječaja za imenovanje tajnika Grada Šibenika na neodređeno vrijeme (25.34 kB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone «Podi» (210.78 kB)
TENDER for sale of construction land plots in the Business zone Podi (31.72 kB)
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora (34.53 kB)
NATJEČAJ - za pročelnika komunalnih djelatnost (119.50 kB)
Grad Šibenik- obavijesti za provedbu natječaja (31.00 kB)
UPUTE KANDIDATIMA za provjeru znanja i sposobnosti (13.92 kB)
ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine na području Grada Šibenika (128.00 kB)
ZAKLJUCAK O RASPISIVANJU NATJECAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE NA PODRUCJU GRADA SIBENIKA (128.00 kB)
NATJEČAJ Jadrija - davanje u zakup poslovnih prostora (123.50 kB)
Natječaj javna rasvjeta 2009.- PONOVLJENI (44.50 kB)
Natjecaj javna rasvjeta 2009. (5.13 kB)
Natjecaj javne povrsine 2009. (46.50 kB)
Natjecaj nerazvrstane ceste 2009. (46.50 kB)
NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 2009. (119.00 kB)
KOMISIJA ZA STIPENDIJE 2009. (27.50 kB)
NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKSTONSKOG RJEŠENJA STAMBENIH, POSLOVNIH I OSTALIH JAVNIH SADRŽAJA NA LOKACIJI DRAGA U ŠIBENIKU (54.58 kB)