Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada.

Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog članka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

-Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.

Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo). 

http://www.sibenik.hr/vijesti/savjetovanje-o-prijedlogu-lokalnog-programa-za-mlade-grada-sibenika 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2017. godiniPlan savjetovanja s javnoscu Grada Sibenika za 2017.godinu.pdf (574.01 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Idejnom rješenju rekonstrukcije kabina na Jadriji


Na Idejno rješenje nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u postojeće Idejno rješenje.


JADRIJA PREZENTACIJA.pdf (9.14 MB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Idejnom rješenju rekonstrukcije kabina na Jadriji.doc (234.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnoscu o Idejnom rjesenju rekonstrukcije kabina na Jadriji.doc (36.50 kB)

 

 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu odabira naziva gradske plaže u Brodarici


Grad Šibenik poziva građane na sudjelovanje u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na temu odabira naziva gradske plaže u Brodarici.

Za plažu se lokalno ustalio termin „ rezalište“, budući su se na tom prostoru odvijale gospodarske aktivnosti proizvodnje konstrukcija za mostove i zgrade te rezanja brodova.

Po završetku turističke sezone započet će i radovi uređenja ove gradske plaže za koje je u ovogodišnjem proračunu Grada Šibenika osigurano 6,5 milijuna kuna, dok se ostatak sredstava planira u idućoj proračunskoj godini. Ministarstvo turizma izdvojilo je bespovratnih milijun kuna za uređenje plaže.

Zaprimanje primjedbi i prijedloga naziva gradske plaže u Brodarici traje do 26. kolovoza 2016.godine.
Obrazac za podnošenje primjedbi i prijedloga nalazi se u privitku.
Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima i to izvješće će biti objavljeno na ovoj stranici.
Temeljem pristiglih prijedloga, odabrat će se/ kreirati naziv gradske plaže u Brodarici.

Obrazac- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu o odabiru naziva gradske plaze u Brodarici.doc (38.00 kB)
Izvjestaj o provedenom Savjetovanju.pdf (268.65 kB)

 

 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu u 2016.g.Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnoscu u 2016. godini.pdf (441.51 kB)