Arhiva dokumenata

 

Arhiva dokumenata 2016.Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju crpne stanice Mandalina i gradnju paralelnog tlačnog cjevovoda (125.03 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik - izgradnja vodnogospodarskog sustava naselja Konobe i Brnjače.pdf (182.89 kB)
javni poziv-radio i TV.doc (29.50 kB)
javni poziv-portali i tiskani.doc (29.00 kB)
Poziv za prijavu glazbeno-scenskih programa i dodjelu termina 2016.pdf (253.57 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora - P.P.2016 -1.pdf (178.25 kB)
PRIJAVA ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE 2016.doc (40.00 kB)
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU STUDENATA 2016.doc (60.50 kB)
Natječaj za stipendije 2016.doc (155.50 kB)
Zaključak o utvrđenju liste stipendija Grad Sibenik 2016.doc (144.50 kB)
JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i udrugama civilnog društva Grada Šibenika za 2016. godinu.docx (53.50 kB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta napodručju Gospodarske zone Podi.pdf (230.34 kB)
Poziv_izrada LRS_Šibenik_Bilice.pdf (199.69 kB)
poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada-Sibenika-2016.pdf (234.15 kB)
JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi.pdf (263.03 kB)
Izvješće o javnoj raspravi - UPU PODI III.pdf (5.52 MB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole na katastarskoj čestici 1190 ko Grebaštica.pdf (124.69 kB)
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.pdf (860.02 kB)
Nagradni natječaj za najbolju neobjavljenu kratku priču .doc (41.50 kB)
troskovnik_ulaz_kava_2016_02_natjecaj.pdf (348.16 kB)
JAVNI POZIV za izgradnju upojnog bunara u Njivicama .pdf (477.45 kB)
Zavrsni zapisnik enogastro Barone.pdf (423.72 kB)
PRIJAVNICA za eno-gastro proizvode i suvenire za prodaju u Gastro-kulturnom centru Tvrđave Barone.docx (156.16 kB)
JAVNI POZIV proizvođačima eno-gastro proizvoda i suvenira_ Tvrđava Barone.pdf (595.29 kB)
objava natječaj podi.pdf (128.56 kB)
JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika.pdf (329.08 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta-ulica NC 101 - Zablaće.pdf (148.70 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta SMART ENERGY ŠIBENIK jdoo za proizvodnju električne energije.pdf (95.78 kB)
JAVNI POZIV - na uvid nadopune geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste - BRODARICA.pdf (147.69 kB)
JAVNI POZIV - na uvid nadopune geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste - RAŽINE.pdf (147.62 kB)
RJEŠENJE - privremeni zastupnik - Sabine Maria Von Hanstein.pdf (238.02 kB)
RJEŠENJE - privremeni zastupnik - više osoba.pdf (152.14 kB)
ZAKLJUČAK - o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u KO Vrpolje.pdf (211.98 kB)
Javni poziv za izgradnju potpornog zida u Rendićevoj ulici.pdf (96.66 kB)
NATJEČAJ - za davanje u zakup poslovnih prostora.pdf (176.96 kB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta postupku izdavanja građevinske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda i sustav javne vodoopskrbe Jadrtovca.doc (54.00 kB)
DV ŠIBENSKA MASLINA OBJAVA UPISA 2016.pdf (227.12 kB)
DV ŠIBENSKA MASLINA Javni poziv za uključivanje djece u obvezni program predškole 2016.pdf (190.08 kB)
DV SMILJE OBJAVA UPISA 2016.pdf (221.92 kB)
DV SMILJE Javni poziv za uključivanje djece u obvezni program predškole 2016.pdf (258.86 kB)
Obavijest za javnost.pdf (295.05 kB)
SUO_Krsine_-_sazetak.pdf (4.85 MB)
SUO_Krsine.pdf (28.38 MB)
JR_SUO_Krsine.pdf (84.13 kB)
JAVNI POZIV - za dostavu prijava za korištenje mjere Mladi za EU - Mladi Šibenika za bolju EU - 2.pdf (434.00 kB)
Odluka o pocetku SPUO.pdf (1.65 MB)
JAVNI POZIV - za podnošenje zahtjeva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji na području Grada Šibenika.pdf (235.95 kB)
Javni poziv nositeljima prava.doc (107.50 kB)
Javni poziv za rekonstrukciju vodovodne mreže dijela naselja Brodarica i otoka Krapnja.pdf (126.05 kB)
Javni poziv za izgradnju sustava odvodnje i rekonstrukciju vodovodne mreže naselja Zablaće.pdf (125.86 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda sustav navodnjavanja Donje Polje Jadrtovac.pdf (125.10 kB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole kanalizacijski sustav za priključenje Brodarice i Krapnja na sustav odvodnje Grada Šibenika.doc (54.00 kB)
Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2016 godini.pdf (574.18 kB)
Oglas Sl.Dalm.12.07.2016.g.Prodaja zemljišta Pod.zona Podi u Šibeniku.pdf (135.41 kB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi.doc (187.00 kB)
Natječaj za zakup javne površine u Gradu Šibeniku u svrhu postavljanja košara za otpatke sa pravom postavljanja reklamnih poruka.doc (135.00 kB)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja 'Ulaz u NP Krka' oznake UT11.pdf (238.33 kB)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci - Sv.Mara.pdf (226.99 kB)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Smričnjak.pdf (222.48 kB)
Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u OŠ Grada Šibenika.docx (21.72 kB)
Izvjesce o javnoj raspravi - Izmjene i dopune (cjelovite) Generalnog urbanistickog plana grada Sibenika.pdf (30.11 MB)
Javni poziv za dostavu prijedloga za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada Šibenika.docx (48.49 kB)
OBAVIJEST ZA DODJELU PRIZNANJA 2016.pdf (189.93 kB)
JAVNI POZIV na uvid geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta-ulica.pdf (151.08 kB)
INFORMACIJA - o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene (T3) Jadrija na okoliš.pdf (155.37 kB)
INFORMACIJA - o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone SOLARIS - Šibenik na okoliš.pdf (154.50 kB)
INFORMACIJA - o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Jadrija - istok.pdf (153.96 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora.pdf (743.94 kB)
ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u K.O. Vrpolje.pdf (210.17 kB)
INFORMACIJA o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci Sv Mara.pdf (152.57 kB)
INFORMACIJA o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja Ulaz u NP Krka oznake UT11 na okoliš.pdf (152.29 kB)
Rješenje-o-imenovanju-Procjeniteljskog-povjerenstva.pdf (249.46 kB)
Javni poziv Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodovodne mreže Grada Šibenika.pdf (123.69 kB)
Javni poziv Sustav odvodnje otpadnih voda i sustav javne vodoopskrbe naselja Brodarica i Podsolarsko.pdf (126.91 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta Rekonstrukcija crpne stanice Mandalina i gradnja paralelnog tlačnog cjevovoda.pdf (123.34 kB)
Javni-poziv-za-uvid-u-spis-predmeta-u-postupku-izdavanja-gradjevinske-dozvole-za-gradjevinu-infrastrukturne-namjene-Prilazna-cesta-na-Zlarinu.pdf (123.26 kB)
Javni poziv za Izmjenu i dopunu građevinske dozvole za vodoopskrbu naselja Konobe i Brnjače.pdf (128.08 kB)
Javni poziv za izgradnju nerazvrstane prometnice u ulici Branitelja Domovinskog rata.pdf (122.29 kB)
ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Šibenika.pdf (318.45 kB)
INFORMACIJA o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja Smričnjak na okoliš.pdf (151.57 kB)
OBJAVA JAVNE RASPRAVE ULAZ U NP KRKA.pdf (228.80 kB)
Poziv za dostavu ponuda za energetsku obnovu objekta objekta Osnovne škole Jurja Šižgorića u Šibeniku.docx (75.29 kB)

 

Arhiva dokumenata 2014. - 2015.Zaključak o smanjenju zakupnine zakupnicima gradskih poslovnih prostora (109.11 kB)
obrazac za subvencije gospodarskim subjektima u 2014.g (47.00 kB)
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini (34.00 kB)
Neslužbena bodovna lista na raspisani Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta „Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama – Zeleni grad“ (615.41 kB)
JAVNI POZIV udrugama za prikupljanje prijava za dodjelu prostora (210.44 kB)
ZAKLJUCAK o namjeni i nacinu raspolaganja prostorom u zgradi (206.78 kB)
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Mandalina, Milice i Turka 4) (210.61 kB)
JAVNI POZIV za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama unutar obuhvata zahvata u prostoru: izgradnja stambenog niza III A, B, C, D – METERIZE – ŠIBENIK u Šibeniku (152.57 kB)
JAVNI POZIV za korištenje javne površine za vrijeme Adventskog sajma koji se održava u Perivoju Roberta Visiania (163.87 kB)
JAVNMA RASPRAVA Studije o utjecaju na okoliš „BIKARAC“ (185.31 kB)
Sažetak studije o utjecaju na okoliš (7.42 MB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone «Podi» (104.45 kB)
JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA NA KOJIMA SU IZVEDENE NERAZVRSTANE CESTE KAO I NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM SU IZVEDENE NERAZVRSTANE CESTE: OBALA PETRA ŽIVKOVIĆA, TRG GABRIJELA CVITANA I ULICA BRAĆE IVAND (151.56 kB)
JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uvale Vrnaža (216.55 kB)
PONOVNA JAVNA RASPRAVA - o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika (218.33 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru TS METERIZE 5 TS ASFALTNA BAZA (219.60 kB)
Zaključak o utvrđenju liste stipendija Grad Sibenik 2015 (275.46 kB)
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a uvala vrnaža (6.77 MB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru postavljanje pomorskog kabela 20kV Jadrija-Školjić (219.77 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru postavljanje pomorskog kabela 20kV TS Martinska (220.20 kB)
prijavnica-za-glazbeno-scenske-programe-na-tvrdjavi-sv-mihovila (204.50 kB)
poziv-za-prijavu-glazbeno-scenskih-programa-i-dodjelu-termina-na-tvrdjavi-sv-mihovila (218.38 kB)
pravilnik-o-odrzavanju-glazbeno-scenskih-programa-na-tvrdjavi-sv-mihovila (264.36 kB)
Objava javne rasprave GUP (VII.) ID (362.03 kB)
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015 godini (31.50 kB)
Javni poziv za POLjOPRIVREDU 2015.god (135.42 kB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone «Podi» (220.09 kB)
NATJEČAJ o osnivanju prava građenja na području Gospodarske zone „Podi-Šibenik“ (274.91 kB)
natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnih-prostora-02-04-2015 (172.91 kB)
Javni poziv za roditeljeskrbnike za uključivanje djece u obvezni program predškole (30.05 kB)
Upis djece u dječje jaslice i vrtiće za 20152016 pedagošku godinu (140.50 kB)
JAVNI POZIV sustav odvodnje Jadrtovac (400.44 kB)
JAVNI POZIV sustav odvodnje Zablace (467.98 kB)
javni-poziv-za-prijavu-pruzatelja-besplatnih-usluga-tehnicke-pomoci-i-savjetovanja-zainteresiranoj-javnosti (209.02 kB)
program-tehnicke-pomoci-i-savjetovanja-zainteresiranoj-javnosti-grada-sibenika (882.07 kB)
JAVNI POZIV za prijavu projektnih ideja u svrhu pružanja tehničke pomoći (223.15 kB)
obrazac-za-prijavu-projektnih-ideja-u-svrhu-pruzanja-tehnicke-pomoci (48.86 kB)
Poziv-AR-iOS-Android-game-Barone (379.45 kB)
Barone-mapa-AR-igra (3.91 MB)
javni-poziv-mladi-za-EU-05-2015 (247.10 kB)
Drugi poziv za prijavu glazbeno-scenskih programa i dodjelu termina na Tvrđavi sv. Mihovila (41.97 kB)
Pravilnik o održavanju glazbeno-scenskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila2 (764.95 kB)
ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskih vrtića Šibenik (133.34 kB)
JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja 1. faze fekalne kanalizacije kolektora fekalnih voda naselja Meterize s priključkom na postojeću kanalizaciju na kat. čest. broj: 419/3, 419/13, 419/15, (221.28 kB)
JAVNI POZIV - za uvid u Idejni projekt "Rekonstrukcija vodovodne mreže dijela naselja Brodarica i otoka Krapnja" (453.50 kB)
PONOVLJENI POZIV za dostavu ponuda za razvoj igre "proširene stvarnosti" na tvrđavi Barone (386.75 kB)
JAVNI POZIV CESTE METERIZE (153.74 kB)
vizualni-identitet-proslave-950-godina-od-prvog-spomena-grada-sibenika (350.30 kB)
JAVNA RASPRAVA - o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja Draga (215.98 kB)
Obavijest za dodjelu priznanja u 2015. godini (189.93 kB)
JAVNI POZIV vlasnicima nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola za sustav odvodnje otpadnih voda na području naselja Brodarica sjeverno od ceste D8 i dijela naselja Podsolarsko (737.29 kB)
JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta na katastarskoj čestici zem. 28 K.O. (153.70 kB)
JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta na katastarskoj čestici zem. 39/8 K.O. (153.45 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste-ulice - Meterize (147.87 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste-ulice - Žaborić (146.04 kB)
javna-rasprava-Studije-o-utjecaju-na-okolis-luke-otvorene-za-javni-promet-lokalnog-znacaja-Vrnaza-Grad-Sibenik (183.29 kB)
Studija o utjecaju na okoliš „Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Vrnaža, Grad Šibenik“ - Netehnički sažetak (10.85 MB)
JAVNI POZIV - na uvid geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta-ulica: Put kroz Meterize, Put Gvozdenova, Svilajska , Sopaljska , Visovačka , Trg svetog Jeronima, Bribirska, Put Jurasa I, Put Jurasa II, Put Jurasa III i Dubravski Put u g (146.41 kB)
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Šibenika (205.54 kB)
ZAKLJUČAK - o raspisivanju natječaja za zakup javne gradske površine (209.92 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste-ulice (147.20 kB)
OBJAVA BIRAČIMA - IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR (516.13 kB)
Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja Draga (7.62 MB)
PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu VII. (ciljanih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika (220.92 kB)
Parlamentarni izbori 2015 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta za Grad Šibenik (25.05 kB)
JAVNI POZIV - za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Šibenika u 2015. godini – projekt „Pomoć starijim stanovnicima stare gradske jezgre“ (227.65 kB)
Prijavnica za zapošljavanje u program javnog rada u gradu Šibeniku "Radom za zajednicu i sebe" - projekt „Pomoć starijim stanovnicima stare gradske jezgre“ (192.78 kB)
Obavijesti o izradi izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana gospodarske zone Podi o izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi (223.28 kB)
OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMCENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SIBENIK (25.00 kB)
IZJAVA ZA KORISNIKE OGRJEVA (25.00 kB)
prijavnica-950a-u-docu (14.14 kB)
uvjeti-sudjelovanja-i-kriteriji (191.14 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija sustava odvodnje i vodovodne mreže grada Šibenika (122.67 kB)
JAVNI POZIV uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja stambene zgrade na katastarskoj čest.br. 1055 K.O. Zaton-Raslina u Raslini (159.55 kB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Revitalizaciju TVRĐAVE SV. IVAN, Šibenik (123.35 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje ulične kanalizacije na kat.čest.broj 5949 k.o. Šibenik (94.63 kB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ŽC 6090 Lozovac-Skradinski Buk (123.83 kB)
JAVNI POZIV - Gradska plaža Brodarica (tzv. Rezalište), uređenje plaže, izgradnja plažnih zgrada i postava opreme (139.07 kB)
OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMCENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SIBENIK (25.00 kB)
Poziv za dostavu ponuda_Kosa Mandalina_Trokut (466.23 kB)
Mandalina_troskovnik radova (271.34 kB)