Nagrade i priznanja

Nagrade i priznanja Grada Šibenika (uvjeti i kriteriji)
 

Gradsko Vijeće odlučuje o dodjeli javnih priznanja Grada. Priznanja Grada Šibenika u pravilu se uručuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja se održava u povodu Dana Grada Šibenika, 29. rujna, a uručuje ih predsjednik Gradskog vijeća ili vijećnik kojeg on odredi.

Javna priznanja Grada su

- Nagrada za životno djelo Grada Šibenika
- Nagrada Grada Šibenika
- Plaketa Grada Šibenika
- Grb Grada Šibenika
- Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika

Nagrada za životno djelo Grada Šibenika

Dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima i to:
- za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na području Grada Šibenika,
- za zapažena ostvarenje u znanosti i znanstveno- istraživačkom radu,
- za zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti,
- za zapažene uspjehe u odgojno- obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdrav. i soc. skrbi,
- za humana djela,
- za zapaženu građansku hrabrost.

Nagrada za životno djelo Grada Šibenika ne može se dodijeliti osobama na vodećim funkcijama u državnim tijelima, za vrijeme trajanja njihova mandata. Svake godine može se dodijeliti samo jedna Nagrada za životno djelo Grada Šibenika.

Nagrada Grada Šibenika

Nagrada Grada Šibenika dodjeljuje se za osobita postignuća važna za Grad Šibenik na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva - za rezultate postignute u prethodnoj godini.
Nagrada Grada Šibenika dodjeljuje se građanima i njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama. Svake godine može se dodijeliti do četiri Nagrade Grada Šibenika.

Plaketa Grada Šibenika

Plaketa Grada Šibenika dodjeljuje se građanima Grada Šibenika i drugim osobama koje rade na području Grada Šibenika, udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama, prilikom njihovih i drugih obljetnica i Dana Grada Šibenika, za trajnu općepriznatu djelatnost, kojom su znatno pridonjeli razvoju Grada Šibenika.

Grb Grada Šibenika

Grb Grada Šibenika dodjeljuje se građanima Grada Šibenika, ostalim građanima Republike Hrvatske i građanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima i ustanovama, u znak priznanja za opći razvoj demokracije, napredak čovječanstva, za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Šibenikom

Priznanje počasnim građaninom Grada Šibenika

Očevidnik dobitnika


Dosadašnji dobitnici nagrada i priznanja Grada Šibenika
OČEVIDNIK DOBITNIKA.docx (38.15 kB)