Javni poziv "Potpore za turističke manifestacije"

03.02.2020

 Javni poziv "Potpore za turističke manifestacije"

TZ grada Šibenika raspisuje Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa "Potpore za turističke manifestacije" u 2020. godini.


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Šibenika za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose razvoju turizma, te kulturne i povijesne baštine, podizanju kvalitete i količine turističke ponude, razvoju kongresnog, kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma, razvoju sadržaja koji omogućuju poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, promociji grada Šibenika u zemlji i inozemstvu i stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Šibenika.

Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju kulturnih, zabavnih, sportskih i eno-gastronomskih manifestacija, a bespovratna sredstva mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2020. godini.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to sufinanciranje održavanja
manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi), izradu promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu, nabavu radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije, najam prostora za održavanje manifestacije, troškove smještaja, te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika, temeljem ugovora, kao i druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe, organizatori manifestacije, odnosno, trgovačka društva, obrti, sportski klubovi, kulturne i druge javne ustanove i udruge građana.

Kriteriji za odobravanje potpora su originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta, doprinos projekta razvoju turističke ponude grada Šibenika, karakter manifestacije, vrijeme i mjesto održavanja manifestacija, tradicija održavanja manifestacije /održivost - dugoročni učinci, izvori financiranja manifestacija, odnosno njihovo sufinanciranje i od strane drugih subjekata, sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije i zastupljenost u domaćim i stranim medijima.

Sve uvjete javnog poziva i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti
pregledajte na web stranicana TZ grada Šibenika:


https://www.sibenik-tourism.hr/stranice/aktualnosti/94.html