Gradska uprava provodi istraživanje izvora konkurentnosti Šibenika

28.03.2018

Gradska uprava provodi istraživanje izvora konkurentnosti Šibenika

Na facebook stranici Grada Šibenika https://hr-hr.facebook.com/sibenik.hr/ objavljena je online anketa kreirana kako bi se omogućilo Šibenčankama i Šibenčanima da jasno izraze svoje mišljenje, probleme i potrebe vezane uz razne aspekte razvoja grada Šibenika. 

 

Uloga Gradske uprave je razvoj grada i njegovih potencijala kako bi se poboljšala kvaliteta svakodnevnog života u gradu za sve nas koji tu živimo i radimo, kao i iskustvo naših posjetitelja. Kako bismo sve buduće aktivnosti mogli još više usmjeravati prema potrebama građana, nastojimo ih što više uključiti. Ljudi koji tu žive najbolje znaju što im odgovara u gradu te što bi željeli promijeniti. Upravo to želimo čuti od građana, želimo što bolje razumjeti njihovu svakodnevicu i njihove potrebe. To nam treba za planiranje budućih aktivnosti u područjima koja će poboljšati kvalitetu života u Šibeniku, tj. kao temelj za daljnju razvojnu strategiju i kao podloga za daljnje projekte, osobito one financirane sredstvima EU.

 

Ankete su kreirane na temelju intervjua s građanima i posjetiteljima koje smo proveli kako bismo što bolje razumjeli perspektivu onih na koje sve gradske aktivnosti direktno utječu.

 

Usporedo s ovom anketom provode se ankete i intervjui vezani uz psihološke i praktične aspekte života, odmora i investiranja u Šibeniku s turistima i investitorima.

 

Također, radi se objektivna analiza konkurentnosti Šibenika koja uključuje uz usporedbu grada Šibenika sa sličnim gradovima i regijama prema demografskim trendovima, aktivnosti stanovništva te popis indikatora revitalizacije bitnih za razvijanje potencijala grada, a koja će uključivati pregled prikaza slučajeva gradova koji su iznijeli uspješne strategije, a čije se određene aktivnosti mogu primijeniti u osmišljavanju suvremenog pristupa za grad Šibenik.

 

 

Sve navedeno Grad Šibenik provodi preko ugovornog partnera, tvrtke za bihevioralna istraživanja i analitiku Behave iz Zagreba.