Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana u društveno poticajnoj stanogradnji

02.03.2017

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana u društveno poticajnoj stanogradnji

U tijeku je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana u društveno poticajnoj stanogradnji na području Grada Šibenika.

 

Zahtjev za kupnju stana POS-a podnosi se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, a predaje se neposredno u Pisarnici Grada Šibenika, poštom na adresu: Grad Šibenik,Trg palih branitelja Domovinskog rata 1 ili putem email adrese pos@sibenik.hr na način da se uz zahtjev skeniraju svi pripadajući prilozi.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom na telefon (022) 431-050, svakim radnim danom od 8,00 do 10,30 sati ili putem email adrese pos@sibenik.hr