Obavijest o uklanjanju samostojećih pokretnih reklamnih panoa

11.07.2017

Obavijest o uklanjanju samostojećih pokretnih reklamnih panoa

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Šibenika poziva vlasnike ugostiteljskih i ostalih objekata na području grada Šibenika da uklone samostojeće pokretne reklamne panoe (sendvič reklame) s javnih gradskih površina.

 

Rok za uklanjanje navedenih panoa je subota 15.srpnja 2017. godine. Ukoliko komunalni redari po isteku roka uoče samostojeće pokretne reklamne panoe na javnim površinama, uklonit će ih o trošku vlasnika.