Obavijest tvrtke „Zeleni grad“ stanovnicima stare gradske jezgre

19.10.2018

Obavijest tvrtke „Zeleni grad“ stanovnicima stare gradske jezgre

U okviru priprema za novi način prikupljanja te odvoza komunalnog otpada komunalna tvrtka „Zeleni grad“ od 01. studenog uvodi novi raspored odlaganja otpada na području stare gradske jezgre u Šibeniku.

 

Stanovnici stare jezgre grada i korisnici poslovnih prostora miješani komunalni otpad od 40L će odlagati u podzemne spremnike smještene na četiri lokacije Riva (dvije lokacije), Dolac (Parking) i Put groblja (Sv. Ana), a za otvaranje istih će dobiti karticu.

 

Ovaj način odlaganja komunalnog otpada odnosi se na ulice : 17. buntovnika, A.Zoričića, butu H. Bilinića, Bukovačku, Dobrić, Dobrodolačku, F. Divnića, fra Nikole Ružića, Frane Dismanića, graditelja Skoka, I. Mrnavića, J. Dalmatinca, J. Utješinovića, Jurja Petrovića, Kninska, Kralja Tomislava, don Krste Stošića, M. Kolunića, mali prolaz, Martinska, Mesarske stube, Obala dr. Franje Tuđmana, Obala palih omladinaca, Obala prvoboraca, P.Nakića, Pekarska, Pod tvrđavom kod groblja, Prolaz kroz zidine, Prominska, Prvićka, Put groblja, Srimska, Strme stube, Stube A. Medulića, Stube Dragojevića, Stube I. Lukačića, Stube P. Kaera, sv. Julijana, sv. Luce, sv. Križa, sv. Krševana, Trg A. Kačića, Trg Republike Hrvatske, Vodička, Zatonska i Zlarinski prolaz.

 

Korisnici starog dijela grada čija ulica nije na popisu miješani komunalni otpad mogu privremeno odlagati u posude u Ulici Kralja Zvonimira ( na Starom pazaru)  do skore gradnje dodatnih podzemnih spremnika na toj lokaciji.

 

Mole se građani i pravne osobe iz stare gradske jezgre (gore navedenih ulica) da na vrijeme preuzmu svoje kartice jer od 01. studenoga 2018 godine. neće moći bez kartice otvoriti podzemne spremnike. Uz karticu građani će dobiti i obavijest o mjestu odlaganja. Građani koji se ne zateknu na adresi, ostavit će im se obavijest da svoju karticu mogu preuzeti u tvrtci Zeleni grad Šibenik d.o.o. na adresi Stjepana Radića 100, Šibenik.