Ponavlja se javni natječaj za prodaju automobila Renault Clio

27.07.2018

Ponavlja se  javni natječaj za prodaju automobila  Renault Clio

Objavljen je ponovljeni javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Šibenika Renault Clio.
Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 kn sukladno Procjeni vrijednosti rabljenog vozila 02/2018 od 24.04.2018. god.

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 500,00 kn.


Vozilo se može pregledati radnim danom od 8-14 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, na adresi: Auto centar Šibenik d.o.o. (Grcić, parkiralište), Put Bioca 15 b, Šibenik, uz prethodnu najavu na broj telefona: 091 366 3020.

Rok za podnošenje ponuda, poštom ili osobno, je do 22.08.2018. god. do 12 sati, kada će biti i javno otvaranje ponuda.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici  s naznakom „natječaj za prodaju službenog vozila – ne otvaraj!“. Adresa za dostavu ponuda: Grad Šibenik-Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg palih branitelja domovinskog rata 1, 22000 Šibenik. Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.