Poziv mještanima Ražina i Podsolarsko

08.09.2017

Poziv mještanima Ražina i Podsolarsko

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ponovno poziva mještane naselja Ražine Gornje, Ražine Donje i Podsolarsko da društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ODMAH podnesu zahtjev za priključenje svojih objekata na mjesni sustav odvodnje otpadnih voda sukladno čl.212.st.1. Zakona o vodama (NN153/09,63/11,130/11,56/13,14/14) kojim je propisana obveza priključenja na komunalne vodne građevine u roku od 1 godine dana od stjecanja mogućnosti za priključenje.

 

U slučaju nepostupanja po ovom pozivu protiv vlasnika objekata koji ne podnesu zahtjev za priključenje podnijeti će se prijava nadležnim inspekcijskim službama.

 

 

Društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik će za naredno obračunsko razdoblje u računima za isporučenu vodu svim korisnicima nevedenih naselja obračunati naknadu za održavanje izgrađenog sustava odvodnje bez obzira da li su priključeni na postojeći sustav.