Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Šibenika na Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

20.09.2018

Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Šibenika na Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

U tijeku je  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu Prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Šibenika kojim se  utvrđuju kriteriji ,mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava iz proračuna Grada Šibenika.

Odredbe Pravilnika se odnose na udruge   čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Šibenika, ali i na druge organizacije civilnog društva kada su u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva za financiranje programa i projekata javnih potreba.

Građani mogu svoje prijedloge dostaviti na adresu elektroničke pošte: natasa.vrcic@sibenik.hr, zaključno do 22. listopada 2018.g.

Obrazac sudjelovanja u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete pronaći u PRILOGU.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni ,sastavit će se Izvješća o usvojenim i odbijenim prijedlozima ,a ista će biti objavljena na ovoj stranici.