Račune za vodu možete primati i u elektroničkom obliku

15.05.2020

Račune za vodu možete primati i u elektroničkom obliku

Tvrtka Vodovod i odvodnja d.o.o. omogućila je svojim korisnicima primanje računa za vodu u elektroničkom obliku, putem servisa ePošta Hrvatske pošte, kojim se mogu primati računi bez upotrebe papira, na brz, efikasan i siguran način, uslugom koja je za potrošače potpuno besplatna.

Postupak prijave na uslugu je sljedeći:

1. Otvaranje eBox-a (elektroničkog poštanskog sandučića) u ePošti:
· online registracijom na internetskoj stranici https://servis.eposta.hr/ebox/signup ili
· dostavom ispunjenog Zahtjeva za korištenjem servisa ePošta osobno u bilo koji poštanski ured; zahtjev se preuzima u poštanskom uredu ili online na sljedećoj poveznici:
https://www.eposta.hr/pdfs/FO/Zahtjev_za_koristenjem_servisa_ePosta_za_FO.pdf

2. Nakon dobivanja korisničkog imena i lozinke, te prijave u eBox, među popisom izdavatelja se
pronalazi VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. i pripadna usluga Račun za vodu

3. U ponuđenoj formi se podnosi zahtjev za uslugom (potrebno je unijeti podatke: Šifra kupca,
Mjerno mjesto* i OIB kupca na koga glasi račun za vodu), te se nakon provjere unesenih podataka,

najkasnije u roku od 24 sata, usluga aktivira i pojavljuje na Popisu aktivnih usluga
4. Aktivacijom usluge potrošač će buduće račune za vodu primati isključivo u elektroničkom obliku,
u svoj eBox
* Ako neki potrošač ima na svojoj šifri kupca više mjernih mjesta dovoljno je da prijavi uslugu za bilo koje od tih mjernih mjesta, a usluga će biti automatski aktivirana za sva mjerna mjesta kupca.