Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o odlukama Grada Šibenika

11.07.2017

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o odlukama Grada Šibenika

Grad Šibenik poziva građane na Sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću na temu Odluke o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone te Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Šibenika kod kojih, pri održavanju, postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke.

 

Riječ je o postojećim odlukama koje se provode u okviru djelovanja Gradske uprave. Cilj savjetovanja je uključiti građane u aktivno sudjelovanje u donošenje odluka tijela jedinice lokalne samouprave.  Svoje prijedloge građani mogu dostaviti putem ispunjenog obrasca do 11. kolovoza 2017. godine.

 

LINK: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću