Uputstvo o korištenju i održavanju prostora Gradske vijećnice Grada Šibenika

08.11.2019

Uputstvo o korištenju i održavanju  prostora Gradske vijećnice Grada Šibenika

Grad Šibenik donio je Uputstvo o korištenju i održavanju prostora Gradske vijećnice Grada Šibenika kojim se utvrđuje se osnova i način davanja povremenog ili privremenog korištenja prostora u vlasništvu Grada Šibenika, objekta Gradske vijećnice i male vijećnice za sastanke.

 

Prostor Gradske vijećnice može se koristiti za sljedeće potrebe: sjednice Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela; službene potrebe upravnih tijela Grada Šibenika; protokolarne prijeme Gradonačelnika ili predsjednika Gradskog vijeća; godišnje i izborne skupštine ogranaka registriranih političkih stranaka i udruga koje djeluju na području Grada Šibenika; kulturne i druge skupove u organizaciji Grada Šibenika ili ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada; kulturne i druge skupove u organizaciji Turističke zajednice Grada Šibenika.

 

Humanitarnim, socijalnim, kulturnim, sportskim i drugim udrugama može se odobriti korištenje prostora Gradske vijećnice i Male vijećnice bez naknade pod uvjetom da sudjeluju u realizaciji programa koje organizira Grad Šibenik, odnosno čije su aktivnosti od osobitog interesa za Grad Šibenik i sufinancirane su iz Proračuna Grada Šibenika.

 

Prostor Male vijećnice za sastanke mogu koristiti klubovi vijećnika, radna tijela  Gradskog vijeća, Savjet mladih i Gradonačelnik i Predsjednik Gradskog vijeća Grada Šibenika, te Matični ured Šibenik za obrede građanskog vjenčanja.

 

Zahtjev za korištenje prostora Gradske vijećnice podnosi se putem Službe Tajništva Grada Gradonačelniku na obrascu zahtjeva, najkasnije 5 dana prije traženog termina za korištenje.

 

Za potrebe održavanja obreda vjenčanja, Matični ured Šibenik dužan je Službi Tajništva Grada dostaviti obavijest o  korištenju Male vijećnice i to najkasnije 4 dana prije planiranog događaja.

 

Za potrebe navedene u točki II. ovoga Uputstva, korištenje Gradske vijećnice i Male vijećnice ne podliježe plaćanju naknade za korištenje.

 

Za potrebe korištenja prostora Gradske vijećnice koje nisu taksativno navedene u točki II. ovoga Uputstva, pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti za koju se prostor daje na korištenje, u iznimnim slučajevima, odobrenje daje Gradonačelnik Grada Šibenika.

 

Prostor Gradske vijećnice daje se na korištenje uz naknadu od 1.000,00 kuna uvećan za iznos PDV-a po danu,  prostor Male vijećnice daje se na korištenje uz naknadu od 500,00 kuna uvećanu za iznos PDV-a.. Sredstva za naknadu se uplaćuju na žiro-račun Grada Šibenika i služe za pokriće troškova čišćenja, električne energije i dr.