Zabrana konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama

21.06.2018

Zabrana konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama

Na 8. sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu.

 

Usvojenom Odlukom  uvrštena je  zabrana konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama, a koje nisu u zakupu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.


Sukladno zabrani, ovom se Odlukom stvara pravni okvir za postupanje komunalnih redara i policijskih djelatnika na održavanju javnog reda i mira.


Ovu je inicijativu pokrenula Policijska uprava Šibenik kako bi se prevenirala ponašanja protivna javnom redu i miru.

 

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Šibenika.