Odbori i povjerenstva

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Odbor za izbor i imenovanja

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Odbor za društvene djelatnosti

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Odbor za gospodarstvo

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Odbor za plan, financije i gradsku imovinu

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Odbor za prigovore i tužbe

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Odbor za razvoj mjesne samouprave

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Odbor za zaštitu okoliša

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Šibenika

1. 
2. 
3.