Ustrojstvo gradskog vijeća

Ustrojstvo gradskog vijeća

Predsjednik:

dr.sc.Dragan Zlatović

Potpredsjednici:

Stipica Protega
Joško Šupe

Članovi vijeća:

Zrinka Abramović
dr.sc. Zorana Bačelić
Jakov Bilić
Siniša Bušac
Radojka Danek
Anton Dobra
Boris Dukić
dr.sc. Ivo Glavaš
Ljubica Kardum
Branko Kronja
Dario Kulušić
Tomislav Lucić
Mia Matić
Rikard Marenzi
Milorad Mišković
Nikica Penđer
Dalibor Perak
Dino Papak
Nives Radić
Iris Ukić Kotarac
Hrvoje Zekanović
Branimir Zmijanović