Uredovno vrijeme

GRADSKA UPRAVA GRADA ŠIBENIKA
Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 22000 Šibenik

OIB 55644094063
MB 2580420

Centrala:
022 431 - 000

Fax: 
022 / 431 - 099

 

Gradska uprava Grada Šibenika radi pet dana tjedno, od ponedjeljka do petka i to

od 7,00 do 15,00 sati.


U smislu stavka 1. ove točke ljetno radno vrijeme traje od prvog radnog dana u tjednu koji slijedi nakon početka ljetnog računanja vremena, do zadnjeg dana u tjednu u kojemu završava ljetno računanje vremena, u smislu posebnog propisa Vlade Republike Hrvatske – uredbe o računanju vremena za odnosnu godinu, a ostalo radno vrijeme je zimsko radno vrijeme.


Dnevni odmor traje od 10,30 do 11,00 sati.


Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom – od 8,30 do 10,00 sati i od 12,00 do 14,30 sati.


Izuzetno od stavka 1. ove točke, pisarnica prima stranke svakog radnog dana, u vrijeme kao u točki 1. ove Odluke.