Održana četvrta radionica u sklopu projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“

07.06.2019

Održana četvrta radionica u sklopu projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“

U Šibeniku 5. lipnja 2019. održana je četvrta radionica pilot programa u okviru EU projekta Matice hrvatskih sindikata „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“. Grad Šibenik sudjeluje kao partner na projektu. 

Radionica na temu "Vještine komuniciranja"  je bila namijenjena nezaposlenim osobama s ciljem osnaživanja njihovih vještina kako bi uspješno participirale na tržištu rada. Verbalne i neverbalne komunikacijske vještine izrazito su važne prilikom razgovora za posao, na radnom mjestu i u svakodnevnom životu.
Sudionici su prolazili različite vježbe aktivnog slušanja i govora, te da sadržajno i sažeto iznose jasnu poruku. Sa sudionicima se na interaktivan način vježbalo odgovaranje na zatvorena i otvorena pitanja, odašiljanje „Ja“ poruka te asertivna komunikacija. Bilo je objašnjeno koja je razlika između tvrdih i mekanih komunikacijskih vještina.