13. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

15.03.2019

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati 22. ožujka 2019. (petak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika

 
DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)
 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (preuzmi PDF), (prilog 1), (prilog 2)
 3. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019. godini (preuzmi PDF)
 4. Prijedlog Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019. godini (preuzmi PDF)
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 7. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika (preuzmi PDF)
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa i kremiranja pokojnika unutar groblja (preuzmi PDF)
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta (preuzmi PDF)
 11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom (preuzmi PDF)
 12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta prijevoza robe u Staroj gradskoj (preuzmi PDF)
 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (preuzmi PDF)
 14. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivaju Festivala klasične glazbe „Musica Appassionata“ (preuzmi PDF)
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za razdoblje od 2019. do 2022. godine (preuzmi PDF) 
 1. Prijedlog Odluke  o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta (preuzmi prilog):
  a)      Osnovne škole Brodarica, Šibenik (preuzmi PDF), (prilog)
  b)      Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik (preuzmi PDF), (prilog)
  c)       Osnovne škole Jurja Dalmatinca,Šibenik (preuzmi PDF), (prilog)
  d)      Osnovne škole Jurja Šižgorića, Šibenik (preuzmi PDF), (prilog)
  e)      Osnovne škole Meterize, Šibenik (preuzmi PDF), (prilog)
  f)       Osnovne škole Petra Krešimira IV, Šibenik (preuzmi PDF), (prilog)
  g)      Osnovne škole Tina Ujevića, Šibenik (preuzmi PDF), (prilog)
  h)      Osnovne škole Vidici, Šibenik (preuzmi PDF), (prilog)
  i)        Osnovne škole Vrpolje, Vrpolje (preuzmi PDF), (prilog)
 2. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Šibenska maslina (preuzmi PDF)
 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Šibenika (preuzmi PDF)
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (preuzmi PDF)
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Šibenika (preuzmi PDF)
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve  Proračuna Grada Šibenika za mjesec veljaču 2019. godine (preuzmi PDF)

DOPUNA DNEVNOG REDA:

1.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika (preuzmi PDF)

2.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika (preuzmi PDF); (preuzmi prilog)

3.Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2018. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornog plana (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za poduzimanje radnji u svrhu prijenosa prava građenja u korist Šibensko-kninske županije (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika u ZIP formatu (preuzmi ZIP)