7. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

08.05.2018

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 16. svibnja 2018. (srijeda) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog  vijeća predlagatelj Odbor za statutarno-pravna pitanja  (preuzmi PDF)

2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac (preuzmi PDF)

3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 Jadrija (preuzmi PDF); (preuzmi prilog)

4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje 2018.- 2023. godine (preuzmi PDF); (preuzmi prilog)

5. Prijedlog Odluke o porezima Grada Šibenika (preuzmi PDF)

6. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz  Proračuna Grada Šibenika za udruge umirovljenika grada Šibenika - predlagatelj Odbor za statutarno-pravna pitanja (preuzmi PDF)

7. Prijedlog Odluke o iznosu posebnih troškova obavljanja očevida u postupku  izdavanja upravnih akata - predlagatelj Odbor za statutarno-pravna pitanja (preuzmi PDF)

8. Prijedlog Odluke o korištenju gradskih parkirališta – predlagatelj Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose (preuzmi PDF)

9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama– predlagatelj Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose (preuzmi PDF)

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone (preuzmi PDF)

11. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti čišćenja fasada i javnih gradskih površina od grafita na području Grada Šibenika na temelju  ugovora (preuzmi PDF)

12. Prijedlog Odluke o preimenovanju ulica u Raslini – predlagatelj Odbor za razvoj mjesne samouprave (preuzmi PDF)

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra:
a) čest.br. 2538/4 K.O. Jadrtovac (preuzmi PDF)
b) čest.br. 1875/1 K.O. Danilo Biranj (preuzmi PDF)
c) čest.br. 5411/8 K.O. Donje Polje (preuzmi PDF)
d) čest.br. 5426/14 K.O. Donje Polje (preuzmi PDF)

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017. (preuzmi PDF)

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017. godini (preuzmi PDF)

16. Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Čempresi d.o.o. Šibenik za 2017. godinu (preuzmi PDF)

17. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika s financijskim izvješćem za 2017. godinu (preuzmi PDF)

18. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Šibenika (preuzmi PDF)

Svi materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika u ZIP formatu (preuzmi ZIP)