Besplatna radionica „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

14.03.2017

Besplatna radionica „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Ministarstvo turizma objavilo je poziv za podnošenje projektnih prijedloga temeljem natječaja „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ za koji su osigurana sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

 

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi  31.500.000,00 kn, od čega je 85 posto sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

 

Poziv će biti otvoren 60 dana od dana objave natječaja, odnosno od 1.3.2017. do 3.5.2017.

 

Projekte mogu prijaviti ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva uz obvezno partnerstvo. Partneri mogu biti ustanove za obrazovanje odraslih, udruge, poslodavci/gospodarski subjekti (trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova), regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Kako bi potencijalni prijavitelji dobili više informacija o Pozivu i načinu prijave, u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u srijedu 22. ožujka od 10 do 14 sati bit će održana informativna radionica na ovu temu.

 

Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

 

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac dostupan na https://goo.gl/forms/ryG0zQGSkLMlVD2t1.

 

Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Sva dodatna pitanja vezana uz održavanje radionica možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: EUobrazovanje@mint.hr.

 

 

U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

 

Planirano trajanje projekta je od 12 do 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Minimalni broj polaznika kojima prijavitelj i/ili partneri moraju osigurati uspješno i besplatno svladavanje razvijenog Programa osposobljavanja i/ili usavršavanja kroz projekt je 40, dok je minimalni broj stručnjaka kojima prijavitelj i/ili partneri moraju osigurati uspješno i besplatno svladavanje razvijenog Programa osposobljavanja i/ili usavršavanja kroz projekt je 1.

 

 Detaljne informacije o objavljenom Pozivu i informativnim o radionicama, dostupne su na internetskimstranicama www.mint.hrwww.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr .


Pitanja u vezi s Pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte EUobrazovanje@mint.hr . Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr najkasnije sedam kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.