Najava 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika

05.09.2018

Najava 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 12. rujna 2018. (srijeda) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

 DNEVNI RED:

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2018. godini (preuzmi PDF), (prilog)

2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu i projekcija za  2019. i 2020. godinu (preuzmi PDF), (prilog 1), (prilog 2)

3. Prijedlog Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF), (prilog)

4. Prijedlog Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018. godini (preuzmi PDF)

5. Prijedlog Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini (preuzmi PDF)

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine (preuzmi PDF)

8. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci –  sv. Mara (preuzmi PDF), (prilozi)

9. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Smričnjak (preuzmi PDF)

10. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Šibenika za razdoblje od 2017. do 2020. godine (preuzmi PDF), (prilog)

11. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Šibenika (preuzmi PDF), (prilog)

12. Prijedlog Odluke o preimenovanju ulica u Raslini - Predlagatelj Odbor za razvoj mjesne samouprave (preuzmi PDF)

13.  Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (preuzmi PDF)

14. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva Batižele d.o.o. (preuzmi PDF), (prilog)

15. Prijedlog Odluke dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popisa cesta, ulica i trgova Grada Šibenika  (preuzmi PDF), (prilog)

16. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije dječjeg   vrtića „Veslo“ u Zatonu (preuzmi PDF)

17. Prijedlog Odluke  o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade „Stara   škola“ na otoku Žirju (preuzmi PDF)

18. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada  Šibenika (preuzmi PDF), (prilog 1), (prilog 2), (prilog 3), (prilog 4), (prilog 5), (prilog 6), (prilog 7)

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u  Šibeniku  - Predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja (preuzmi PDF), (prilog 1), (prilog 2), (prilog 3)

20. Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Vodovoda i odvodnje  d.o.o. Šibenik za 2017. godinu (preuzmi PDF)

21. Izvješće o radu za 2017. godinu s  financijskim izvješćem Podi d.o.o. Šibenik (preuzmi PDF)

22. Izvješće Zelenilo (preuzmi PDF)