Okrugli stol na temu "Dostupnost radne snage u Šibensko-kninskoj županiji - izazovi budućnosti i mladi"

25.11.2019

Okrugli stol na temu "Dostupnost radne snage u Šibensko-kninskoj županiji - izazovi budućnosti i mladi"

U petak, 29. studenog 2019. godine od 09:30 do 11:30 sati, u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Jurja Šižgorića Šibenik, u organizaciji Matice hrvatskih sindikata i Grada Šibenika održati će se Okrugli stol na temu "Dostupnost radne snage u Šibensko-kninskoj županiji - izazovi budućnosti i mladi", u sklopu projekta pod nazivom „Doprinos tripartidnom socijalnom dijalogu - Perspektive tržišta rada“  sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III“.

 

Cilj Okruglog stola je dati odgovore na neka od ključnih pitanja koja se tiču tržišta rada u našoj županiji, sa naglaskom na mlade, kao jedne od najugroženijih skupina radno aktivne populacije, kao i prepoznati glavne trendove koji će oblikovati tržište rada u bližoj budućnosti, ali i već sada. 

 

Glavni panelisti biti će predstavnici sljedećih institucija/ustanova/organizacija:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • Veleučilište u Šibeniku
  • Poduzetnička zona Podi
  • Matica hrvatskih sindikata
  • Grad Šibenik

 

Pozivamo Vas da vlastitim prisustvom i sudjelovanjem na Okruglom stolu budete među aktivnim članovima ove zajednice, te doprinesete njenom razvoju i boljitku.