Okrugli stol na temu Revitalizacije napuštenih vojarni

13.11.2017

Okrugli stol na temu Revitalizacije napuštenih vojarni

Društvo arhitekata Šibenik u suradnji s Društvom arhitekata Varaždin u ponedjeljak 13. 11.2017. s početkom u 17:30 sati u Urbanom centru na Starom pazaru organizira predavanje i okrugli stol u sklopu projekta Revitalizacija napuštenih vojarni - umrežavanje i razmjena znanja i iskustava.

 

 

17:30 - ODNOS GRADA I PROSTORA VOJARNI / Urbana transformacija prostora vojarni grada Šibenika - predavanje Kristina Perkov

 

18:15 - RADIONICA MINERSKA - prezentacija Soba DAŠ

 

18:30 - REVITALIZACIJA NAPUŠTENE VOJARNE 'OPTUJSKA' U VARAŽDINU 

          - predavanje Maja Kireta i Emilija Vlahek (Društvo arhitekata Varaždin) 

 

19:00 - 20:15 - OKRUGLI STOL

 

 

Projekt Revitalizacija napuštenih vojarni - umrežavanje i razmjena znanja i iskustava je pokrenut na inicijativu Društva arhitekata Varaždin. Gradovi koji sudjeluju u projektu uz Šibenik su Zadar, Pula, Karlovac i Varaždin. 

Tribina u Šibeniku je prva od pet planiranih. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatske komore arhitekata. 

 

Ovo su neka od pitanja o kojima će se razgovarati na okruglom stolu:

 

1.Tko, kada i zašto pokreće inicijativu za revitalizaciju napuštene vojarne?

2. Koje aktivnosti su do sad provedene (ne samo od strane arhitekata, posebno su nam interesantne aktivnosti koje potiču participaciju različitih dionika, interdisciplinaran i integralan pristup)?

3.Tko je i na koji način uključen u aktivnosti?

4. Kako se financiraju aktivnosti?

5. Koji su izazovi u ostvarenju ciljeva, a koji potencijali?

 

6. Koji su ostvareni i očekivani rezultati?