Dječji vrtić Smilje

Dječji vrtić Smilje

Dječji vrtić Smilje je predškolska ustanova rane i predškolske dobi djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Osnivač Ustanove Smilje je Grad Šibenik.

 

Kurikulum dječjeg vrtića Smilje za pedagošku godinu 2016./2017. pisan je na temelju Suglasnosti MZOS-a od 25.kolovoza 2015.godine na redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi u DV Smilje u Šibeniku i ustroja nove mreže predškolskih ustanova Grada Šibenika.

 

Prema odluci Grada Šibenika u mreži dječjih vrtića u sklopu DV Smilje djeluje i sedam područnih objekata i to: Veslo u Zatonu, Šibenski tići, Ljubica, Ciciban, Vjeverica, Građa i Tintilinić u Šibeniku s ukupno 25 odgojno obrazovnih skupina ( 7 jasličnih i 18 vrtićnih).

 

Uprava DV Smilje se nalazi u Šibeniku na adresi Prilaz tvornici 39B (Crnica).

http://www.dv-smilje.hr/

Kontakt


Prilaz tvornici 39 B
22000 Šibenik

022 550 508

uprava@dv-smilje.hr