Tvrđava kulture Šibenik

Tvrđava kulture Šibenik

Tvrđava kulture Šibenik je javna ustanova koja upravlja objektima fortifikacijskog sustava Grada Šibenika. Provodi, afirmira i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, te koordinira kulturno-umjetničke aktivnosti od interesa za grad Šibenik u svrhu kulturnog, turističkog i gospodarskog razvoja Grada Šibenika.

 

U obavljanju svoje djelatnosti Tvrđava kulture Šibenik može pripremati i kandidirati kulturne projekte prema međunarodnim fondovima te koordinirati pripremu i kandidiranje kulturnih projekata drugih subjekata prema međunarodnim fondovima.

 

Osnivač javne ustanove u kulturi je Grad Šibenik.

 

www.tvrdjava-kulture.hr/

www.svmihovil.sibenik.hr/

www.barone.hr/