NEXT (Collaborative platform to support research and technology transfer)

03.02.2016

NEXT (Collaborative platform to support research and technology transfer)

Projekt NEXT (Collaborative platform to support research and technology transfer) kojeg financira Europska unija iz programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013. , službeno je završen 31. kolovoza 2015.g., a provodilo ga je jedanaest partnera iz šest zemalja - Italije, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Uključeni predstavnici su zastupali različite interese i stavove, a njihov rad je povezan s inovacijama - poput sveučilišta, regionalnih razvojnih agencija, gospodarskih komora i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekta je 2.999.180,00 €. Vrijednost dijela projekta koji provodi Grad Šibenik je  381.500,00 € od čega EU sufinancira 85 %.  Ciljevi projekta su promicanje suradnje među istraživačkim institutima, poduzećima i istraživačima, kao i testiranje mehanizama za potporu sustava istraživanja i transfera tehnologije u projektnom području.

Uz uspostavljenu i funkcionalnu on-line platformu NEXT-IS koja služi kao potpora inovacijama i transferu tehnologije zemljama na području Jadrana, Grad Šibenik je u okviru projekta Next organizirao  radionicu u trajanju od 120  sati o izvorima financiranja projekata iz sektora istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija.