RCGO Bikarac

11.10.2011

RCGO Bikarac

Sadržaj projekta

 

Projekt uspostave RCGO Bikarac kroz svoje tri faze realizacije, u nadolazećem razdoblju predviđa:

 - Sanaciju i zatvaranje postojećeg odlagališta na Bikarcu

 - Izgradnju nove sanitarne plohe usklađene sa standardima Europske zajednice

 - Sanaciju i zatvaranje svih manjih odlagališta u Šibensko–kninskoj županiji

 - Izgradnju pretovarnih stanica na području Pirovca i Biskupije

 - Organizaciju prikupljanja i odvoza otpada na području Šibensko-kninske županije

 - Organizaciju sustava odvojenog prikupljanja papira za 30.000 kućanstava u Županiji

 - Promociju i uspostavu sustava odvojenog prikupljanja svih vrsta korisnog i opasnog otpada

 - Izgradnju pogona za mehaničko biološku obradu otpada

 

Realizacijom svih stavki projekta, stanovnicima Šibensko-kninske županije bit će osigurani temelji za sigurno i odgovorno gospodarenje otpadom u desetljećima koja dolaze.

 

Prva faza koja završava 2011. godine je sufinancirana sredstvima Europske unije iz predpristupnog programa ISPA, a ukupna vrijednost investicije iznosi 8,82 milijuna eura, od čega se 6 milijuna eura (68 posto) odnosi na sredstva ISPA, 1,57 milijuna eura (17,8 posto) osigurao je Grad Šibenik, a 1,25 milijuna eura (14,2 posto) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Ugovori

 

U sklopu ISPA projekta RCGO Bikarac predviđeno je ukupno šest ugovora:

 - Ugovor za izvođenje radova na izgradnji RCGO Bikarac potpisan je u veljači 2010. s grčkom tvrtkom Ergasis Techniki S.A. u konzorciju s Mesogeos S.A. Investitor je u listopadu 2010. godine ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju RCGO Bikarac. Završetak ugovora za radove predviđen je za listopad 2011. godine.

 - Ugovor za nadzor radova na izgradnji RCGO Bikarac potpisan je u travnju 2010. s njemačko-hrvatskim konzorcijem FICHTNER GmbH & Co. KG i MHM-inženjering d.o.o.

 - Ugovor za odnose s javnošću potpisan u svibnju 2010. s nizozemskom tvrtkom SPAN Consultants B.V. u konzorciju s Regionalnim centrom zaštite okoliša iz Zagreba.

 - Ugovor za nabavu opreme za RCGO Bikarac – raspisivanje natječaja za izbor najboljeg ponuditelja planira se u prvoj polovici 2011. godine.

 - Ugovor za radove na sanaciji odlagališta Pirovac – raspisivanje natječaja za izbor najboljeg ponuditelja planira se u prvoj polovici 2011. godine.

 - Ugovor za tehničku pomoć za RCGO Bikarac – provedba završena u 2009. godini.

 

Faze projekta

 

Korak prvi: Bikarac

 

Sanacijom i zatvaranjem postojećeg odlagališta te uređenjem nove sanitarne plohe za prihvat otpada, Bikarac će biti spreman za preuzimanje ključne uloge u budućem sustavu gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj županiji. Nekadašnje „smetlište“ postaje uređeni zeleni brežuljak pored ceste. U isto vrijeme predviđena je i sanacija odlagališta otpada u Pirovcu. Paralelno s građevinskim radovima, Gradska čistoća Šibenik promovirat će program odvojenog prikupljanja papira. Projektom je u prvoj godini obuhvaćeno 15.000 stanovnika, a u drugoj godini projekta sudjelovat će ukupno 30.000 Šibenčana. U kontaktima s medijima, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama, poduzetnicima, vrtićima, školama i građanima, Gradska čistoća kontinuirano izvještava o napretku radova i promjenama koje donosi RCGO Bikarac.

 

Korak drugi: Šibensko-kninska županija

 

Sanacijom preostalih sedam odlagališta na području Šibensko–kninske županije, projekt će ući u drugu fazu realizacije. Uz sanaciju odlagališta, izgradit će se pretovarna stanica na području Pirovca i Biskupije, odakle će se prikupljeni otpad ekonomičnim vozilima prebacivati na Bikarac. Pretovarna stanica u Pirovcu pokrivat će grad Vodice i općine Pirovac, Tisno i Murter, a druga će pokrivati gradove Knin i Drniš te područje općina Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje i Ružić. Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada proširit će se na područje cijele Županije.

 

Korak treći: Postrojenje za mehaničko biološku obradu

 

U tijeku je priprema plana za treću fazu u kojoj se planira izgradnja postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada (MBO). S obzirom na pozitivna iskustva i tijek provedbe projekta, realizacija druge i treće faze također se planira provesti uz pomoć fondova Europske unije.

 

Prije početka provedbe ISPA projekta RCGO Bikarac bilo je nužno obaviti određene pripremne radove. Tako je 2005. godine izgrađena ulazno-izlazna zona s mosnom vagom čija je izgradnja financirana sredstvima iz programa CARDS Europske unije, dok su tijekom 2009. godine nacionalnim sredstvima izgrađeni protupožarni put i hidratantska mreža. 

 

Partneri na projektu

 

Za uspješnu provedbu cjelokupnog projekta ključno je međusobno povjerenje svih partnera na projektu. Projekt uspostave RCGO Bikarac traži suradnju velikog broja partnera. Od lokalne zajednice, vrtića, škola, nevladinih udruga, institucija lokalne i nacionalne vlasti do predstavnika međunarodnih institucija, tvrtki i poslovnih partnera.

 

Financiranje

 

Ukupna vrijednost projekta: 8,820.000 €

Europska unija (ISPA projekt): 6.000.000 € (68 %)

Grad Šibenik - 1,570.000 € (17,8 %)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - 1,250.000 € (14,2)

 

Radovi na terenu

 

Ugovor za izvođenje građevinskih radova, čija vrijednost iznosi 5,3 milijuna eura, zaključen je s grčkim tvrtkama Ergasis Techniki S.A. i Mesogeos S.A., koje projekt provode u suradnji s domaćim tvrtkama IPZ Uniprojekt Terra iz Zagreba i EURCO d.d. iz Vinkovaca. Nadzor radova obavlja njemačka tvrtka Fichtner GmbH & Co.KG u konzorciju s hrvatskom tvrtkom MHM-inženjering d.o.o. iz Osijeka.

 

Za provedbu projekta nadležna je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, a krajnji korisnik je Gradska čistoća d.o.o., Šibenik.

 

Partneri

 

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

EuropeAid Cooperation Office

Grad Šibenik

 

preuzeto sa stranica Gradske Čistoće d.o.o.


BrošuraRCGO Bikarac brošura (1.10 MB)