Studentski kampus Palacin

03.05.2017

Studentski kampus Palacin

Grad Šibenik, zajedno s Veleučilištem i Studentskim centrom u Šibeniku, prijavio je projekt izgradnje studentskog kampusa Palacin na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju, u okviru Operativnog programa ' Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.' te je uspješno povučeno ukupno 84 milijuna kuna.

 

Riječ je o kapitalnom objektu za smještaj, prehranu, učenje, rad i provođenje slobodnog vremena studenta na području Grada Šibenika. Prema idejnom projektu  na postojećoj lokaciji napuštene vojarne u tri dilatacije izgradit će se studentski dom kapaciteta 332 kreveta. Kampus će sadržavati i sadržaje poput novih učionica, laboratorija i infrastrukture namijenjene za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

 

Studentski kampus sastojat će se od studentskog doma, koji će moći primiti 332 studenta, a na raspolaganju će im biti i novi restoran, učionice, laboratorij te cjelokupna infrastruktura za što kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Ukupna  površina cijelog objekta iznosi 7863,38 m2 i realizacijom ovog projekta Šibenik će dodatno učvrstiti svoju ulogu važnog studentskog centra u ovom dijelu zemlje.

 

Projektom je predviđeno i uređenje restorana sa 100 sjedećih mjesta. Ukupna vrijednost projekta 84.094.707,55 kuna, a Europska unija projekt će sufinancirati u visini iznosa od 79.680.00,00 kuna.