Uređenje okoliša četiri zgrade na Šubićevcu

03.05.2017

Uređenje okoliša četiri zgrade na Šubićevcu

Grad Šibenik je pokrenuo drugu fazu projekta uređenja parkirališta i ostalih javnih površina oko stambenih zgrada u Ulici bana Josipa Jelačića 76, 78, 78a i 78b u gradskoj četvrti Šubićevac. Radovi su okončani tijekom kolovoza 2018. godine. 

 

Grad Šibenik je riješio pitanje vlasništva, napravio građevinski projekt i tijekom 2017. godine odradio prvu fazu radova vrijednu pola milijuna kuna. 

 

Parkiralište će se formirati neposredno uz glavnu prometnicu, te uz zgradu kućnog broja 76 oko koje je stvorena kružna kolna veza kojom se pristupa postojećim garažama. Ukupno je planirano 35 parkirnih mjesta, uključivo invalidska, koja će se dijelom popločati travnim opločnicima unutar kojih će rasti trava. Obzirom na već ustaljene pješačke tokove, formirana su dva glavna pješačka pravca: stubište koje vodi od cestovne prometnice ka sjeveroistoku i pješačka veza između škole i supermarketa. Stubište je bilo dotrajalo i u lošem stanju, te se djelomično prekidalo, i prošle godine  se zamijenilo novim uz rampu za pristup interventnim vozilima do zgrade 78b. Pješačke veze će se proširiti i ograditi zelenim otocima na mjestima ulaska u zgrade, uz postavljanje klupa za sjedenje. Postojeći roštilj smješten iza garaža će se zadržati, a uz njega stvoriti nova terasa za stanarsko druženje. Područje je projektirano na način da se osobama smanjenje pokretljivosti i s invaliditetom omogući jednak pristup i korištenje u svim zonama, a također se teži očuvanju postojećeg vrijednog drveća te stvaranju novih nasada oko zgrada.