Planovi u javnoj raspravi

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene T3 Jadrija1_namjena.pdf (1.50 MB)
2.1_promet.pdf (1.49 MB)
2.2_elektroenergetika i TK.pdf (1.47 MB)
2.3_vodoopskrba.pdf (1.50 MB)
3_uvjeti koristenja.pdf (1.51 MB)
4.1_nacin i uvjeti gradnje.pdf (1.54 MB)
4.2_razgranicenje kampova.pdf (1.51 MB)
plot.log (1.04 kB)
obrazlozenja_PPJR.doc (361.00 kB)
odredbe_PPJR.doc (239.00 kB)

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada ŠibenikaObjava ponovne javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.pdf (1.74 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 1.pdf (63.64 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 2-2.pdf (61.54 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 2-3.pdf (61.78 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 3.pdf (62.27 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-07.pdf (1.34 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-10.pdf (637.21 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-23.pdf (1.11 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-26.pdf (1.41 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-27.pdf (1.54 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-28.pdf (1.08 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-36-A.pdf (1.65 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-36-B.pdf (1.65 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-37.pdf (1.41 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-38.pdf (3.74 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-40.pdf (1.30 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-46.pdf (777.19 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-47.pdf (2.39 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-48-A.pdf (1.72 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-48-B.pdf (1.73 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-49-A.pdf (1.97 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-49-B.pdf (1.94 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-50-A.pdf (1.75 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-50-B.pdf (963.20 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-52.pdf (704.05 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-54.pdf (1.31 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-55.pdf (845.75 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-62.pdf (893.32 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-70.pdf (1.20 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-76.pdf (575.30 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-77.pdf (747.56 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-81.pdf (749.59 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-88.pdf (995.53 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-89.pdf (744.65 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-90.pdf (1.12 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-97.pdf (775.77 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-101.pdf (830.05 kB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-104.pdf (1.22 MB)
PP za Ponovnu JR_karta 4-113.pdf (570.73 kB)
SAZETAK3.pdf (3.10 MB)
Tekstualni dio PJR3.pdf (4.75 MB)
Izvjesce o ponovnoj javnoj raspravi_URBING.pdf (8.99 MB)

 

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada ŠibenikaSAŽETAK.pdf (127.17 kB)
TEKSTUALNI DIO PLANA.pdf (3.26 MB)
PP za JR_Karta 4-07.pdf (1.34 MB)
PP za JR_Karta 4-10.pdf (637.85 kB)
PP za JR_Karta 4-23.pdf (1.11 MB)
PP za JR_Karta 4-26.pdf (1.41 MB)
PP za JR_Karta 4-27.pdf (1.54 MB)
PP za JR_Karta 4-28.pdf (1.08 MB)
PP za JR_Karta 4-36.pdf (1.65 MB)
PP za JR_Karta 4-37.pdf (1.41 MB)
PP za JR_Karta 4-38.pdf (3.74 MB)
PP za JR_Karta 4-40.pdf (1.30 MB)
PP za JR_Karta 4-46.pdf (777.74 kB)
PP za JR_Karta 4-47.pdf (2.40 MB)
PP za JR_Karta 4-48.pdf (1.76 MB)
PP za JR_Karta 4-49.pdf (1.91 MB)
PP za JR_Karta 4-50.pdf (2.15 MB)
PP za JR_Karta 4-52.pdf (704.38 kB)
PP za JR_Karta 4-54.pdf (1.31 MB)
PP za JR_Karta 4-55.pdf (846.21 kB)
PP za JR_Karta 4-62.pdf (893.57 kB)
PP za JR_Karta 4-70.pdf (1.21 MB)
PP za JR_Karta 4-76.pdf (575.73 kB)
PP za JR_Karta 4-77.pdf (749.07 kB)
PP za JR_Karta 4-81.pdf (750.18 kB)
PP za JR_Karta 4-88.pdf (995.83 kB)
PP za JR_Karta 4-89.pdf (745.67 kB)
PP za JR_Karta 4-90.pdf (1.12 MB)
PP za JR_Karta 4-97.pdf (776.54 kB)
PP za JR_Karta 4-101.pdf (830.24 kB)
PP za JR_Karta 4-104.pdf (1.22 MB)
PP za JR_Karta 4-113.pdf (571.38 kB)
PP za JR_Karta 1-Koristenje i namjena povrsina_Sustav prometa.pdf (61.93 MB)
PP za JR_Karta 2-2 Energetski sustavi i mreze.pdf (61.53 MB)
PP za JR_Karta 2-3 Vodnogospodarski sustav.pdf (61.78 MB)
PP za JR_Karta 3-0 Uvjeti koristenja uredjenja i zastite prostora.pdf (62.23 MB)
Izvjesce o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uredenja Grada Sibenika.pdf (23.69 MB)