Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pročelnica:

Mirjana Žurić, dipl. ekonomistica
e-mail: mirjana.zuric@sibenik.hr

 

Pomoćnik pročelnika:

Božidar Baus, prof. - pomoćnik pročelnika za društvene djelatnosti
e-mail: bozidar.baus@sibenik.hrUpravni odjel za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi iz oblasti kulture, tehničke kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i zdravstva.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju poslove planiranja i osiguravanja sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju i djelomično osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju.

Poslovi zdravstva obuhvaćaju koordiniranje aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te radu ustanova i drugih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu.

Poslovi socijalne skrbi obuhvaćaju poslove poticanja i primjene mjera zaštite životnog standarda, te zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

U smislu stavka 1. ovog članka, Upravni odjel potiče kulturno i umjetničko promicanje Grada, osiguravajući sredstva za zadovoljavanje potreba u kulturi, te potiče sponzorstvo i donatorstvo u kulturi.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju i koordinaciju u izradi i odabiru programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, te praćenje, kontrolu i realizaciju programa za razvitak sporta i tehničke kulture.

U okviru djelokruga iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel također prati rad javnih i drugih ustanova iz oblasti za koje je ustrojen, radi odgovarajućeg ostvarivanja interesa i potreba građana u tim oblastima.

Ustrojstvo odjela:

Vanja Juras Čvorak - referent za odgoj, obrazovanje i udruge civilnog društva
e-mail: vanja.juras@sibenik.hr

Azra Skorić, dipl. politolog - viša savjetnica za kulturu, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
e-mail: azra.skoric@sibenik.hr

Nataša Vrcić - viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturne baštine
e-mail: natasa.vrcic@sibenik.hr

Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Tel. 022 / 431 000
Fax. 022 / 431 099

Smiljana Zorić, dipl. socijalni radnik - viši stručni suradnik za socijalnu skrb
e-mail: smiljana.zoric@sibenik.hr

Sjedište ureda:

Petra Grubišića 3
Tel. 022 / 212 085

 

 

Prijavnica za sredstva Gradskog parkinga d.o.o. za kulturne programe i projekte u povijesnoj jezgri grada Šibenika - "Pola kune za kulturu"PRIJAVNICA Gradski parking doo.doc (37.00 kB)
PRIJAVNICA Gradski parking doo.pdf (342.15 kB)

 

DokumentiIzmjena Zakljucka za Kulturno ljeto 2014 (11.34 kB)
ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014. godinu (27.50 kB)
ODLUKA o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2014. godinu (16.96 kB)
ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi , tehničkoj kulturi i informiranjuGrada Šibenika za 2014. godinu (14.09 kB)
ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2014. godinu (49.50 kB)
PLAN RASHODA za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Šibenika za 2014. godinu (52.50 kB)
PLAN RASHODA za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2014. godinu (46.50 kB)
Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014 godinu (35.00 kB)
PROGRAM Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika (18.95 kB)
PROGRAMI JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI I ZNANOSTI Grada Šibenika za 2014. godinu (17.81 kB)
Zakljucak o organozaciji šibenskog kulturnog ljeta 2014 (32.50 kB)
ZAKLJUČAK o organizaciji akcije Trka za moj grad u sklopu Projekta Grad Šibenik-prijatelj djece (13.47 kB)
ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova predškolskog odgoja i naobrazbe djece u dječjim vrtićima u privatnom vlasništvu na području Grada Šibenika za 2014. godinu (30.00 kB)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za udruge civilnog društva i udruge u kulturi i tehničkoj kulturi (73.25 kB)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir programaprojekata i dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Šibenika udrugama civilnog društva (46.14 kB)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir programaprojekata i dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Šibenika udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi (47.26 kB)
Natjecaj za dodjelu studentskih stipendija 2015 (161.00 kB)
PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Sibenika (75.00 kB)
PRIJAVA ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE 2014-2015 (31.00 kB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Sibenika (36.00 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu - kulturne udruge (135.88 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu - TEHNIČKA KULTURA (134.98 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu - Tekuće donacije udrugama građana (163.41 kB)
ZAKLJUČAK - Raspodjela Program javnih potreba u sportu 2015 godinu (22.06 kB)
RJEŠENJE o imenovanju dva člana Povjerenstva za rješavanje po žalbama u provođenju postupka za upis u Gradske vrtiće Šibenik (178.49 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2015. g (48.00 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2015 (38.50 kB)
Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2015 (42.50 kB)
ZAKLJUČAK o Izmjeni Zaključka o organizaciji „Šibenskog kulturnog ljeta 2015“ (179.13 kB)
ZAKLJUČAK o organizaciji akcije Trka za moj grad u sklopu Projekta “Grad Šibenik-prijatelj djece” (130.45 kB)
PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za udruge civilnog društva i udruge u kulturi i tehničkoj kulturi (46.68 kB)
IZMJENA ZAKLJUČKA - Raspodjela Program javnih potreba u sportu 2015 godinu (17.99 kB)
IZMJENA ODLUKE O FINANCIRANJU DEC OŠ ZA 2015 (35.50 kB)
IZMJENA PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2015 (41.50 kB)
IZMJENE PLANA TEKUĆEG ODRŽAVANJA OŠ ZA 2015 (47.50 kB)
IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 2015 (30.50 kB)
Plan mreže predškolskih ustanova na području grada Šibenika (23.33 kB)
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU STUDENATA 2015-2016 (60.50 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016. godinu (45.50 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2016 (38.00 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2016.godinu (19.25 kB)
Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016. g (19.06 kB)
Zaključak o sufinanciranju odgoja i obrazovanja djece u privatnim vrtićima Grada Šibenika za 2016.g (12.99 kB)
ZAKLJUČAK - Raspodjela Program javnih potreba u sportu 2016. godinu.docx (22.50 kB)
IZMJENA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA STIPENDIJE.doc (25.50 kB)
ODLUKA o broju i visini stipendije.2016.doc (35.00 kB)
ZAKLJUČAK - Raspodjela sredstava iz Proračuna za Program javnih potreba u sportu 2016. god.pdf (240.07 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu Tehnička kultura i znanost mladima.pdf (136.86 kB)
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu za kulturne udruge.pdf (139.40 kB)
Zaključak za kulturno ljeto 2016.pdf (139.20 kB)
Zaključak o dodjeli stipendija vrhunskim sportašima za 2016.pdf (295.63 kB)
Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2016 godini.pdf (574.18 kB)
ZAKLJUČAK za produženi boravak - OŠ Jurja Šižgorića.pdf (74.26 kB)
ZAKLJUČAK o imenovanju Odbora za selekciju kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.pdf (155.07 kB)
IZMJENE ZAKLJUČKA O RASPODJELI IZ PRORAČUNA GŠ ZA 2016. - Tekuće donacije udrugama građana.docx (14.07 kB)
Obrazac za nominaciju organizatora volontiranja.docx (27.01 kB)
Obrazac za nominaciju za volontere.docx (26.40 kB)
Poziv za prijavu na natječaj za volonteraku godine.docx (25.54 kB)
ODLUKA o broju i visini stipendije.2016.doc (36.00 kB)
IZMJENA ODLUKE O FINANCIRANJU DEC OŠ ZA 2016. GODINU.doc (36.00 kB)
IZMJENA PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2016. GODINU.doc (44.50 kB)
IZMJENA PLANA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OŠ ZA 2016.GODINU.doc (48.00 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu.doc (37.50 kB)
Odluka o II izmjenama programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016 g.docx (16.49 kB)
Odluka o II izmeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016 godinu.docx (15.62 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći soc. ugroženim, nemoćnim i dr. osobama Grada Šibenika za 2016 g.docx (15.60 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2017. godinu.docx (46.66 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017.godinu.docx (22.19 kB)
Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. g.docx (20.26 kB)
Zaključak o organizaciji Šibenskog karnevala 2017 g.pdf (131.00 kB)
zaključak o olimpijadi vrtića.pdf (196.04 kB)
JAVNI POZIV - za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017.doc (40.50 kB)
Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi u 2015.docx (23.36 kB)
Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi za Grad Šibenik 1.1.-31.12.2016.docx (21.91 kB)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka vrednovanja - za civilne udruge GŠ za 2017 godine.docx (48.94 kB)
Zaključak o raspodjeli sredstava za 2017 g - Tekuće donacije udrugama građana.doc (43.50 kB)
rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka stručnog vrednovanja prijava zaprimljenih po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i udrugama civilnog društva Grada Šibenika.docx (46.92 kB)
Zaključak o organizaciji Šibenskog kulturnog ljeta 2017.docx (15.99 kB)
Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2017 godinu Kulturne udruge.docx (22.80 kB)
Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Šibenika za 2017 godinu Tehnička kultura i znanost mladima.docx (15.57 kB)
Rješenje o imenovanju jednog člana Povjerenstva za rješavanje po žalbama u provođenju postupka za upis u DV Smilje.doc (30.50 kB)