Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pročelnica:

Madlena Roša Dulibić, dipl.ing.arhitekture
e-mail: madlena.dulibic@sibenik.hr


Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na prostorno planiranje te zaštitu okoliša.

Poslovi prostornog planiranja obuhvaćaju poslove praćenja i analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, poslove izrade izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi izrade prostornih planova, akata o položajnim zonama, poslove izrade projektnih zadataka za uređenje građevinskog zemljišta, poslove informacijskog sustava prostornog uređenja, i sličnih akata.

Poslovi zaštite okoliša obuhvaćaju poslove praćenja stanja zaštite okoliša, te izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenja zaštite okoliša.

Ustrojstvo odjela:


Branka Novoselić Belamarić, dipl. inž. biologije i ekologije mora - viša savjetnica za zaštitu okoliša i energetsku učinkovistost
Tel. 022 / 431 067; e-mail: branka.belamaric@sibenik.hr

Anita Grcić
, dipl. iur. - 
viša savjetnica za prostorno planiranje
Tel. 022/ 431 067, e-mail: 
anita.grcic@sibenik.hr

Neda Lučev - viša savjetnica za prostorno planiranje i urbanizam

Tel. 022/431-067; e-mail: neda.lucev@sibenik.hr

 

Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Fax: 022 / 431 068