Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju

Pročelnica:

Branka Vrančić, dipl.iur.
e-mail : branka.vrancic@sibenik.hr

Pomoćnik pročelnika:


Damir Aras, mag.ing.aedif.
e-mail: damir.aras@sibenik.hr

 

Pomoćnica pročelnika:

Valentina Mejićdipl.iur.
e-mail: valentina.mejic@sibenik.hr


Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju obavlja poslove izdavanja akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju na području Grada Šibenika.

Poslovi ovog Upravnog odijela odnose se na vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja, potvrda i uvjerenja na temelju evidencije koju vodi Upravni odjel).

 

Ustrojstvo upravnog odjela:

Latica Stošić, ing.građ. – stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Tel. 022 / 431-055; e-mail : latica.stosic@sibenik.hr

Petra Turko, ing.građevinarstva -stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Tel. 022 / 431-055; e-mail: petra.turko@sibenik.hr

Silvana Čelar, ing.arh. - stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Tel. 022 / 431-057; e-mail : silvana.celar@sibenik.hr

Joško Žganjer, bacc. ing. aedif. - stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
Tel. 022 / 431-052; e-mail : josko.zganjer@sibenik.hr

Tome Jurac, mag. ing. aedif. - viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
Tel. 022 / 431-057; e-mail: tome.jurac@sibenik.hr

Luka Škalabrin mag. ing. aedif - viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju

e-mail: luka.skalabrin@sibenik.hr


Maja Blažević, tehn. – referentica za prostorno uređenje
Tel. 022 / 431-058; e-mail : maja.blazevic@sibenik.hr

 

Kristina Knežević stručna suradnica za uredsko poslovanje i dokumentaciju
Tel. 022 / 431-058; e-mail : kristina.brajkovic@sibenik.hr

Uredovno radno vrijeme:

 - ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 10:30 sati
 - utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju

Sjedište ureda:

Petra Grubišića 1
22000, Šibenik
tel: 022 / 431 058

Pisarnica:

Trg palih branitelja domovinskog rata 1
22000, Šibenik
tel: 022 / 431 062

Zahtjevi za izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju


Od 1. siječnja 2015 godine zahtjevi za izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju podnose se putem sustava e-dozvola Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
https://dozvola.mgipu.hr/
Popis zahtjeva s obaveznim prilozima i iznosom upravne pristojbe uz zahtjev:

00.POPIS ZAHTJEVA.docx (16.82 kB)
1. LOKACIJSKA INFORMACIJA.doc (28.00 kB)
2.LOKACIJSKA DOZVOLA.doc (30.50 kB)
3. IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE.doc (30.00 kB)
4.PRODUZENJE VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE.doc (29.50 kB)
5. OBAVIJEST O NAČINU PROVEDBE ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU ODNOSNO ODREDBI PROSTORNOG PLANA.doc (31.50 kB)
5.A. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA ODNOSNO UVJETA PRIKLJUČENJA.doc (30.50 kB)
6. PROMJENA NAMJENE I UPORABA GRAĐEVINE.doc (32.50 kB)
7. RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE.doc (29.50 kB)
8. POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA.doc (30.00 kB)
9. OBAVIJEST O NAČINU PROVEDBE ZAKONA O GRADNJI ODNOSNO NAČINU PROVEDBE ODREDBI PROSTORNOG PLANA.doc (31.50 kB)
10. GRAĐEVINSKA DOZVOLA.doc (33.50 kB)
11. IZMJENA I DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE.doc (33.00 kB)
12. IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE (PROMJENA INVESTITORA).doc (29.50 kB)
13. PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA.doc (33.00 kB)
14. PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA NA TEMELJU PRAVILNIKA.doc (32.50 kB)
15. PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE.doc (32.50 kB)
16. UPORABNA DOZVOLA.doc (33.00 kB)
17. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1. LISTOPADA 2007..doc (30.00 kB)
18. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU DO 15. VELJAČE 1968. GODINE.doc (30.00 kB)
19. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU, REKONSTRUIRANU, OBNOVLJENU ILI SANIRANU U PROVEDBI PORPISA O OBNOVI.doc (30.50 kB)
20. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU KUPLJENU U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA.doc (29.50 kB)
21. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN.doc (30.00 kB)
22. PRIJAVA POČETKA POKUSNOG RADA.doc (32.50 kB)
23. POTVRDA O ETAZIRANJU.doc (29.50 kB)
24. UVJERENJE DA LI JE ZEMLJIŠTE UNUTAR ILI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA.doc (29.00 kB)
25. DOPUNA ZAHTJEVA.doc (28.00 kB)

 

Odluka o iznosu posebnih troškova obavljanja očevida u postupku izdavanja upravnih akataOdluka o iznosu posebnih troškova obavljanja očevida u postupku izdavanja upravnih akata.doc (32.00 kB)

 

Obuhvat provedbe dokumenata prostornog uređenja za Grad ŠibenikObuhvat prostornog plana (Granice grada) (5.57 MB)
Karta 1.0 - Korištenje i namjena površina (21.01 MB)