Četvrti i mjesni odbori

Gradska četvrt Baldekin I
Predsjednik vijeća: Bore Rončević
Stjepana Radića 46, Šibenik
bore.roncevic@sibenik.hr
098/337-827

 

Gradska četvrt Baldekin II Škopinac
Predsjednik vijeća: Josip Alfirević
Bosanska 13, Šibenik
josipalfirevic@yahoo.com
095/199-7346

 

Gradska četvrt Baldekin III
Predsjednik vijeća: Ante Vrcić
antevrcic1990@gmail.com
097/784-9510

 

Gradska četvrt Crnica
Predsjednik vijeća: Ante Nakić
Trtarska 80, Šibenik
ante.nakic@yahoo.com
095/814-9577

 

Gradska četvrt Građa
Predsjednik vijeća: Ivana Matas
Sedmi kontinent 1, Šibenik
ivanaprotega28@gmail.com
099/638-8850

 

Gradska četvrt Jadrija
Predsjednik vijeća: Ivica Ninić
Jadrija I 50, Šibenik
ivicaninicvice@yahoo.com
098/586-187

 

Gradska četvrt Mandalina
Predsjednik vijeća: Ivica Jurković
Obala Jerka Šižgorića 9
i.jurkovic@carina.hr
098/757-106

 

Gradska četvrt Meterize
Predsjednik vijeća: Marinko Pulić
Put Gvozdenova 26, Šibenik
098/174-8586

 

Gradska četvrt Plišac
Predsjednik vijeća: Daniela Ručević
Vilsonova 4, Šibenik
danielarucevic@gmail.com
091/788-8145

 

Gradska četvrt Ražine
Predsjednik vijeća: Ante Braica
Put Egera bb, Ražine
ante.braica@si.t-com.hr
099/789-7637

 

Gradska četvrt Ražine Donje
Predsjednik vijeća: Ivica Pirija
ivicapirija@gmail.com
099/755-2885

 

Gradska četvrt Stari Grad
Predsjednik vijeća: Branimir Zmijanović
branimir.zmijanovic@gmail.com
095/906-1332

 

Gradska četvrt Šubićevac
Predsjednik vijeća: Ante Petričević
Bana Josipa Jelačića 76, Šibenik
ante.petricevic@gmail.com
091/519-1596

 

Gradska četvrt Varoš
Predsjednik vijeća: Domagoj Krnić
Težačka 15, Šibenik
domagojkrnic6@gmail.com
095/517-8536

 

Gradska četvrt Vidici
Predsjednik vijeća: Marijo Baić
Branitelja Domovinskog rata 7, Šibenik
marijo.baic@gmail.com
095/902-7822
www.gradska-cetvrt-vidici.hr

 

Gradska četvrt Zablaće
Predsjednica vijeća: Branka Badžim
Obala palih boraca 107, 22030 Zablaće
branka.badzim@hpb.hr
098/9222-383

 

Mjesni odbor Boraja
Predsjednik vijeća: Ivan Burazer
Boraja 20, Boraja
095/910-5872

 

Mjesni odbor Brnjica
Predsjednik vijeća: Stipe Vuković
Brnjica 19, Brnjica

 

Mjesni odbor Brodarica
Predsjednik vijeća: Joško Bačelić
Krapanjskih spužvara 36, Brodarica
jbacelic11@gmail.com
099/8181-601

 

Mjesni odbor Danilo
Predsjednik vijeća: Miro Vukšić
Riderska 17, Danilo
miro.vuksic@gmail.com
099/255-1174

 

Mjesni odbor Danilo Biranj
Predsjednik vijeća: Ante Svračak
Cesta Šibenik- Perković 3, Danilo Biranj
098/983-1575

 

Mjesni odbor Danilo Kraljice
Predsjednik vijeća: Ante Ramadža
Mišure 16, Danilo Kraljice
ante.ramadza22@gmail.com
091/572-1690

 

Mjesni odbor Donje Polje
Predsjednik vijeća: Zlatko Grizelj
Cesta Šibenik-Split 58, Donje Polje
grizelj1@gmail.com
098/162-8068

 

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika
Predsjednik vijeća: Tomo Grubišić
Grubišići 19, Dubrava kod Šibenika
098/337-222

 

Mjesni odbor Goriš
Predsjednik vijeća: Marko Labor
Labori 66 C, Goriš
marko.labor@gmail.com
095/910-3141

 

Mjesni odbor Grebaštica Donja (dio naselja Grebaštica)
Predsjednik vijeća: dr.sc. Branko Peran
Put crkve 18, Grebaštica
peran.branko@gmail.com
099/732-0116

 

Mjesni odbor Grebaštica Gornja
Predsjednik vijeća: Joško Bačelić
Brnjača 50, Grebaštica
joskobacelic195@gmail.com
091/215-4009

 

Mjesni odbor Jadrtovac
Predsjednik vijeća: Predrag Bumbak
Obala Morinje 9, Jadrtovac
falkon17@yahoo.com
091/543-5650

 

Mjesni odbor Kaprije
Predsjednik vijeća: Dinko Jelovčić
Zapadna obala 116, Kaprije
zlatkojelovcic@gmail.com
095/830-2231; 091/200-8930

 

Mjesni odbor Konjevrate (naselja Konjevrate, Čvrljevo, Radonić, Badžimi Gornji, Badžimi Donji)
Predsjednik vijeća: Ivan Krnić
Krnići Gornji 44, Konjevrate
091/575-8134

 

Mjesni odbor Krapanj
Predsjednik MO: Dalibor Garma
Ulica 1 br.6, Krapanj
098/172-3175

 

Mjesni odbor Lepenica
Predsjednik vijeća: Marinko Vučić
Lepenica 2, Lepenica
099/620-2400

 

Mjesni odbor Lozovac (naselje Lozovac i Gradina)
Predsjednik vijeća: Dino Slavica
Lozovac 13C, Lozovac
dinoslavica7@gmail.com
099/346-3105

 

Mjesni odbor Perković
Predsjednik vijeća: Zlatko Ćorić
Perković selo 27, Perković
091/576-8617

 

Mjesni odbor Mravnica
Predsjednik vijeća: Ivan Papak
Mravnice 3, Mravnica
ivan.papak1806@gmail.com
099/441-9877

 

Mjesni odbor Slivno
Predsjednik vijeća: Velimir Celić
Celići 2, Slivno
velimir.celic@hzinfra.hr
098/499-895

 

Mjesni odbor Podine
Predsjednik vijeća: Marko Bilušić
Podine, Vrcići 3
markobi59@live.com
098/9077-953

 

Mjesni odbor Raslina
Predsjednik vijeća: Marko Lokas
Raslinska ulica II 34 A, Raslina
lokasm8@gmail.com
091/944-9554

 

Mjesni odbor Sitno Donje
Predsjednik vijeća: Ante Rakić
Rakići 10, Sitno Donje
ante.rakic.st@gmail.com
091/988-5181

 

Mjesni odbor Vrpolje
Predsjednik vijeća: Ivana Spahija
Vrpoljačka cesta 132, Vrpolje
ivana.spahija85@net.hr
099/620-2335

 

Mjesni odbor Vrsno
Predsjednik vijeća: Tomislav Budimir
Vrsno 47, Vrsno
tbudimir1987@gmail.com
099/296-6557

 

Mjesni odbor Zaton
Predsjednik vijeća: Boris Dukić
Zatonskih žrtava 19, Zaton
borisdukic@gmail.com
098/336-155

 

Mjesni odbor Zlarin
Predsjednik vijeća: Tomislav Kranjac
Pomihalj 14, Zlarin
kranjac.tomislav@gmail.com
098/9035-035

 

Mjesni odbor Žaborić
Predsjednik vijeća: Špiro Šumera
Put Drage 2, Žaborić
091/577-1212

 

Mjesni odbor Žirje
Predsjednik vijeća: Anita Grubišić
grubisic_anita@yahoo.co.uk
098/254-306

Podaci o mjesnim odborima i gradskim četvrtimaMjesna samouprava tablica Šibenik.xlsx (14.51 kB)