Četvrti i mjesni odbori

Gradska četvrt Baldekin I
Predsjednik vijeća: Želimir Bogadi
Stjepana Radića 46, Šibenik
zelimir.bogadi@optinet.hr
099 397 9358

 

Gradska četvrt Baldekin II
Predsjednik vijeća: Tomislav Juras
Mostarska 28, Šibenik
jurast05@gmail.com
098/879-565

 

Gradska četvrt Baldekin III
Predsjednik vijeća: Mate Petrović
3. studenog 1944.2A,Šibenik
petrovic.mate@gmail.com 
099/ 4444-898

 

Gradska četvrt Crnica
Predsjednik vijeća: Dario Kulušić
dario.kulusic@gmail.com
098/888-901

 

Gradska četvrt Građa
Predsjednik vijeća: Ivana Matas
Sedmi kontinent 1, Šibenik
ivanaprotega28@gmail.com
091/622-3264

 

Gradska četvrt Jadrija
Predsjednik vijeća: Marinko Bilić
Jadrija IV/60, Šibenik
marinko.bilic1@si.t-com.hr
098/208-731

 

Gradska četvrt Mandalina
Predsjednik vijeća: Božidar Brnić- Boće
Milice i Turka 84, Šibenik 
098/337-660

 

Gradska četvrt Meterize
Predsjednik vijeća: Toni Ban
Trg Sv. Jeronima 4, Šibenik
toni.ban33@gmail.com
091/622-3326

 

Gradska četvrt Plišac
Predsjednik vijeća: Branimir Belamarić
Vladimira Nazora 25, Šibenik

branebelamara@gmail.com


Gradska četvrt Ražine
Predsjednik vijeća: Ante Braica
Put Egera bb, Ražine
ante.braica@si.t-com.hr
099 789 76 37

 

Gradska četvrt Ražine Donje
Predsjednik vijeća: Frane Škubonja
Lepenička 1, Šibenik
fskubonja@net.hr
099/513-4396

 

Gradska četvrt Stari Grad
Predsjednik vijeća: Mirko Čeko
Nove crkve 2
mceko9@gmail.com
022 /213-110; 098/946-9749

 

Gradska četvrt Šubićevac
Predsjednik vijeća: Stipca Protega
Šibenskih vatrogasaca 11
sprotega@gmail.com
091/12-00-787

 

Gradska četvrt Varoš
Predsjednik vijeća: Nikola Baraka
KraljaZvonimira 2, Šibenik
varos.sibenik@gmail.com


Gradska četvrt Vidici
Predsjednik vijeća: Marijo Baić
Branitelja Domovinskog rata 7, Šibenik
marijo.baic@gmail.com
095/902-7822
www.gradska-cetvrt-vidici.hr

 

Gradska četvrt Zablaće
Predsjednica vijeća: Sandra Grgas Svirac
Žrtava fašističkog terora 12, 22030 Zablaće
grgas.sandra@gmail.com
091/668-3840

 

Mjesni odbor Boraja
Predsjednik vijeća: Petar Knežević
Boraja 71, Boraja
556-531; 099/210-2770; 091/769-4183

 

Mjesni odbor Brnjica
Predsjednik vijeća: Joško Vuković
Brnjica 19, Brnjica
josko.vukovic@cempresi.hr
091/172-3656

 

Mjesni odbor Brodarica
Predsjednik vijeća: Ljiljana Nanjara
Krapanjskih spužvara 4, Brodarica
ljiljana.nanjara@si.t-com.hr
098/653-907

 

Mjesni odbor Danilo
Predsjednik vijeća: Miro Vukšić
Riderska 17, Danilo
miro.vuksic@gmail.com
099/2551174

 

Mjesni odbor Danilo Biranj
Predsjednik vijeća: Ante Svračak
Cesta Šibenik- Perković 3, Danilo Biranj
098 983-1575

 

Mjesni odbor Danilo Kraljice
Predsjednik vijeća: Ante Ramadža
Mišure 16, Danilo Kraljice
ante.ramadza22@gmail.com
091/572-1690

 

Mjesni odbor Donje Polje
Predsjednik vijeća: Branimir Vrcić
Cesta Šibenik-Split 37, Donje Polje
091/543-6347

 

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika
Predsjednik vijeća: Tomo Grubišić
Grubišići 19, Dubrava kod Šibenika
tomo.grubisic@t.ht.hr
098 337 222

 

Mjesni odbor Goriš
Predsjednik vijeća: Alen Labor
Goriš 68, Goriš
labor.alen5@gmail.com
098 760-487

 

Mjesni odbor Grebaštica Donja (dio naselja Grebaštica)
Predsjednik vijeća: Branko Peran
Gornja Grebaštica 18, Grebaštica
branko.peran@gmail.com
099/732-0116

 

Mjesni odbor Grebaštica Gornja
Predsjednik vijeća: Tome Bačelić
Brnjača 49, Grebaštica
bacelic7@gmail.com
095/390-4970; 577-632

 

Mjesni odbor Jadrtovac
Predsjednik vijeća: Predrag Bumbak
Obala Morinje 9, Jadrtovac
falkon17@yahoo.com
091 543-5650

 

Mjesni odbor Kaprije
Predsjednik vijeća: Dinko Jelovčić
Zapadna obala 116, Kaprije
zlatkojelovcic@gmail.com
095 830-2231; 091/200-89-30

 

Mjesni odbor Konjevrate (naselja Konjevrate, Čvrljevo, Radonić, Badžimi Gornji, Badžimi Donji)
Predsjednik vijeća: Ivan Krnić
KrnićGornji 44, Konjevrate
091 575-8134

 

Mjesni odbor Krapanj
Predsjednik MO: Tomislav Tanfara
Obala I, 85
fjakafjaka@gmail.com

091/734-7743

 

Mjesni odbor Lepenica
Predsjednik vijeća: Ivica Mrdeža
Mrdeže 16, Lepenica
098 161-8030

 

Mjesni odbor Lozovac (naselje Lozovac i Gradina)
Predsjednik vijeća: Vedran Pekas
Pekasi 37, Lozovac
mjesniodborlozovac@gmail.com
099/672-6593

 

Mjesni odbor Perković
Predsjednik vijeća: Zlatko Ćorić
Perković selo 27, Perković
091/576-8617

 

Mjesni odbor Mravnica
Predsjednik vijeća: Jakov Kundid
Mravnice 6, Mravnica
095/3984 038

 

Mjesni odbor Slivno
Predsjednik vijeća: Zlatko Erceg
D. Ercezi 1, Slivno
ercegzlatko@gmail.com
091 5240-738

 

Mjesni odbor Podine
Predsjednik vijeća: Ivan Vrcić
Podine, Vrcići 14
095/908-2186

 

Mjesni odbor Raslina
Predsjednik vijeća: Ivan Rajić
Put Rajića 85A, Raslina
rajic.raslina@gmail.com
091 930-7580
www.raslina.hr

 

Mjesni odbor Sitno Donje
Predsjednik vijeća: Josip Škrapić
Nova I/10, Sitno Donje
skrapicjosip@gmail.com
091 550-5161

 

Mjesni odbor Vrpolje
Predsjednik vijeća: Ivo Plenča
Vrpoljačkacesta 121, Vrpolje
ivo.plenca@si.t-com.hr
098 626-454

 

Mjesni odbor Vrsno
Predsjednik vijeća: Tomislav Budimir
Vrsno 47, Vrsno
tbudimir1987@gmail.com
099/296-6557

 

Mjesni odbor Zaton
Predsjednik vijeća: Boris Dukić
Zatonskih žrtava 19, Zaton
boris.dukic@si.t-com.hr
098 336-155

 

Mjesni odbor Zlarin
Predsjednik vijeća: Antoni Biberica
Zlarinska obala 8
abiberica@gmail.com
091/1755-975

 

Mjesni odbor Žaborić
Predsjednik vijeća: Tino Bajić
Tutikova 1
tino2312@net.hr
091/981-3363

 

Mjesni odbor Žirje
Predsjednik vijeća: Ivan Dobra
Ulica II/25B, Žirje
ivan.dobra@si.t-com.hr
098/1843-316

Podaci o mjesnim odborima i gradskim četvrtimaMjesna samouprava tablica Šibenik.xlsx (15.12 kB)