Obavijest i javni poziv obveznicima plaćanja poreza na nekretnine po Zakonu o lokalnim porezima

10.07.2017

 Obavijest i javni poziv obveznicima plaćanja poreza na nekretnine po Zakonu o lokalnim porezima

Zakonom o lokalnim porezima, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Gradski komunalni odjel ovim povodom obavještava porezne obveznike na području Grada Šibenika:

 

  1. Predmet oporezivanja je nekretnina, a nekretninom se smatra: stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori, ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.
  2. Porezni obveznici su samostalni posjednici (vlasnici nekretnine ) ili, iznimno, nesamostalni posjednici ( korisnici nekretnine po nekoj od Zakonom predviđenih osnova ).
  3. Porez na nekretnine se obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.
  4. Godišnji iznos poreza  po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).
  5. Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu, a prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1.siječnja tekuće godine.

Rješenjem o porezu na nekretnine utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m² obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza utvrđuje se u godišnjem iznosu ).

Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Sve promjene koje nastanu tijekom godine primjenjuju se od slijedeće kalendarske godine.

 

 

Kako je Grad Šibenik obvezan ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Šibenika da, u smislu odredbi članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima, najkasnije do 31. listopada 2017. godine, DOSTAVE, osobno, predajom u UO za komunalne djelatnosti Grada Šibenika, putem pošte ili elektroničkim putem, na e-mail adresu: diana.ninic@sibenik.hr, ili maja.vukorepa@sibenik.hr, sve podatke o nekretninama kojih su vlasnici ili korisnici, a koji su naznačeni u OBRASCU priloženom uz  Obavijest na internetskoj stranici Grada Šibenika: www.sibenik.hr.

Dodatne informacije u svezi plaćanja poreza na nekretnine mogu se dobiti telefonskim putem, na brojeve: 022 431048 i 022 431045.

 

Obrazac je potrebno ispuniti za svaku nekretninu posebno.

 

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke postupit će se sukladno članku 59. zakona o lokalnim porezima te će se utvrditi porezna obveza na osnovi podataka kojima Grad Šibenik  raspolaže, s najvišim koeficijentima utvrđenim ovim zakonom  za stanje i dob nekretnine.

 

 Šibenik.hr - OBAVIJEST I JAVNI POZIV - obveznicima plaćanja poreza na nekretnine po zakonu o lokalnim porezima