Asfaltirane ceste u Celićima, Serajlićima i Ilićima

20.03.2017

Asfaltirane ceste u Celićima, Serajlićima i Ilićima

Grad Šibenik u posljednjih je osam dana na svom administrativnom području asfaltirao tri nove ceste. Riječ je o cestama u zaseocima Celići, IIlići i Serajlići.  Izvođač radova za sve tri ceste bile su Ceste Šibenik.

U Celićima, koji spadaju pod Mjesni odbor Slivno,  asfaltirano je 450 metara ceste. Vrijednost radova s PDV-om iznosila je 120 tisuća kuna. Na asfaltiranje dviju cesta u zaseocima Ilići i Serajlići, u Sitnom Donjem utrošeno je 150 tisuća kuna s PDV-om. U Serajlićima asfaltirano je 250 metara, dok je u Ilićima asfaltirano 150 metara ceste.

Radovi su obuhvaćali izradu pripreme za asfaltiranje, tucaničku podlogu, polaganje asfaltnog zastora i izradu zemljane bankine. Radovi na sve tri ceste, nakon osam dana, danas se privode kraju.