Čišćenje fasada i grafita povjereno Goodmanu

04.09.2013

Čišćenje fasada i grafita povjereno Goodmanu

Gradonačelnik Željko Burić i vl. obrta „GOODMAN“ Anton Dobra zaključili su četverogodišnji Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti čišćenja fasada i javnih gradskih površina od grafita navedenom obrtu.

Naime, nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, po objavi natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti čišćenja fasada i javnih gradski površina od grafita prihvaćena je ponuda „Goodmana“ te su mu povjereni slijedeći poslovi:

- strojno pranje i ispiranje kamenih površina četkama, hladnom i toplom vodom, uz pomoć specijalnih sredstava za čišćenje koja imaju vodopravnu dozvolu,
- poliranje i impregnacija tvrdih podnih podloga
- pranje fasada i pločnika vodom pod visokim tlakom od min 250 bara,
- čišćenje i pjeskarenje kamenih i drugih fasada,
- čišćenje i pranje staklenih površina,
- skidanje grafita s javnih površina i fasada.

Obračun izvedenih poslova vršit će se primjenom jediničnih cijena za pojedine vrste radova iz Troškovnika priloženog uz ponudu.

Poslovi čišćenja obavljat će se na cijelom području Grada Šibenika kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine, na inicijativu Grada Šibenika  ili Goodmana, uz pribavljenu suglasnost Komunalnog redarstva.

„Goodman“ je dužan predmetne komunalne poslove obavljati ovisno o potrebi i aktualnom stanju, incidentne i hitne slučajeve rješavati u roku od 24 sata, manje poslove u roku od 3 dana, a veće poslove do 7 dana od najave, odnosno naloga koordinatora.