Direktnim autobusnim linijama do zračnih luka Zadar i Split

09.05.2018

Direktnim autobusnim linijama do zračnih luka Zadar i Split

Sastankom za projektne partnere održanom u Anconi započeo je Projekt STEP UP u kojem Grad Šibenik sudjeluje kao projektni partner zadužen za provođenje komunikacijskih aktivnosti.

 

Projekt STEP UP (Sustainable Transport E-Planer UPgrade IT-HR mobility) je nastavak projekta INTERMODAL kojim se kapitaliziraju rezultati prikupljeni istraživanjima i preporuke za poboljšanja multimodalnog prijevoza. Naime, istraživanjima provedenim tijekom projekta INTERMODAL ustanovljeno je kako postojeće prometne veze ne samo da ne odgovaraju suvremenim životnim potrebama stanovnika već se njima ne može ni učinkovito upravljati turističkim tijekovima tijekom sezone. Stoga je osnovni cilj projekta STEP UP promicanje multimodalne mobilnosti putnika na programskom području.

 

Promicanjem multimodalnog prijevoza želi se povećati mogućnost korištenja i kombiniranja svih načina prijevoza radi pronalaska optimalnih transportnih rješenja (vlak, trajekt, javni prijevoz, zrakoplov itd.), odnosno omogućiti kvalitetno planiranje na svim razinama. Jedinstvenom informatičkom platformom povezat će se i promovirati sve usluge i načini prijevoza što će stanovnicima i turistima omogućiti jednostavno planiranje prijevoza.


Projektom se potiče razmjena iskustava partnera kako bi zajednički uklonili tehničke i organizacijske probleme, izraditi studije izvedivosti koje će omogućiti svakom partneru analizu određenih tema i kritičnih točaka te razviti novi poslovni modeli kako bi se zajamčila održivost projekta. U sklopu projekta razviti će se i testirati mobilna aplikacija - E-Planer, kojom će se prikupljati podaci o prijevozu i prijevoznicima te stanovnicima i turistima omogućiti jednostavno planiranje putovanja u odnosu na gradsku, međugradsku i prekograničnu razinu. Platforma će uključiti i druge usluge kao što je prodaja karata te se integrirati u druge portale kao što su turistički portali ili informacijski sustavi vezani uz organizaciju različitih manifestacija.

 

Projektom je predviđeno provođenje šest pilot projekata (tri na talijanskom području i tri u Hrvatskoj) kojima će se ciljevi STEP UP-a operativno realizirati. Pilot projektom na našem području bit će ispitane mogućnosti povezivanja splitske i zadarske zračne luke sa Šibenikom direktnim autobusnim linijama.

 

Projekt STEP UP (Sustainable Transport E-Planer UPgrade IT-HR mobility) sufinancira Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj u okviru programa Prekogranične suradnje Italija - Hrvatska. Ukupna vrijednost projekta je 951.831,00 €. Vrijednost dijela projekta kojeg provodi Grad Šibenik je 120.220 €, od čega EU sufinancira 102.187,00 € (85%). Uz Grad Šibenik, u projektu sudjeluju Splitsko - dalmatinska županija i Zračna luka Zadar kao partneri iz Hrvatske. Talijanski partneri na projektu su regija Marche, regija Emilia Romagnia, Grad Lecce i Sveučilište Trst.