Dogovorene izvanredne privremene mjere za pomoć šibenskom gospodarstvu

25.03.2020

Dogovorene izvanredne privremene mjere za pomoć šibenskom gospodarstvu

Uz paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije korona virusa koji je prošlog tjedna donijela Vlada Republike Hrvatske , Grad Šibenik je donio dodatne izvanredne privremene mjere za pomoć šibenskom gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta.

 

Na sastanku gradonačelnika Željka Burića s predsjednikom Obrtničke komore Šibensko-kninske županije Josom Smolićem dogovoreno je sljedeće:


1. Za sve  obrtnike i poduzetnike obuhvaćene Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnih djelatnosti koju je Stožer civilne zaštite RH donio 19.03.2020. Grad Šibenik će im:

- otpisati najama poslovnih prostora u vlasništvu Grada Šibenika

- otpisati najama  javnih površina

- otpisati komunalnu naknadu

- otpisati porez na potrošnju

- otpisati spomeničku rentu ( po odluci nadležnog ministarstva)


Dogovoreno je da će  sve navedene obveze Grad Šibenik  otpisivati obrtnicima i poduzetnicima od 1.4. 2020. pa do opoziva Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite od 19.03.2020.


Što se tiče plaćanja obveze gradskom komunalnom poduzeću za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na današnjem sastanku Obrtničke komore Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika dogovoreno je  da će se pokušati utvrditi model otpisa paušala za one koji trenutačno ne smiju raditi. 


2. Za sve ostale obrtnike i poduzetnike koji  sada rade ali  u iznimno otežanim  okolnostima  dogovoreno je da će oni sve svoje  obveze najma poslovnog prostora i javne površine, komunalne naknade, spomeničke rente, poreza na potrošnju i usluge komunalnih poduzeća u vlasništvu Grada Šibenika platiti s odgodom od godine dana.


Nadalje, dogovoreno je da  Grad Šibenik ne pripisuje kamatu na odgođena plaćanja  niti će ići s ovrhama. Osim toga, na sastanku je zaključeno da će se svakodnevno pratiti situacija te po potrebi zajedno donositi nove mjere a sve kako bi opstalo obrtništvo i poduzetništvo u Gradu Šibeniku, a Grad sa svojim službama  i pripadajućim ustanovama koliko je to moguće normalno funkcionirao te mogao biti na usluzi svim svojim građanima.