Grad Šibenik omogućava osposobljavanje 40 dugotrajno nezaposlenih osoba

09.01.2019

Grad Šibenik omogućava osposobljavanje 40 dugotrajno nezaposlenih osoba

Kako bi dugotrajno nezaposleni bili konkurentniji na tržištu rada i lakše pronašli zaposlenje, Grad Šibenik u partnerstvu sa udrugom Ardura iz Šibenika trenutno provodi projekt „Zajedno u bolje sutra“ gdje je primarni cilj stručno osposobiti dugotrajno nezaposlene osobe. Kroz projekt će se održavati aktivnosti programa osposobljavanja i to: Razvoj mobilnih aplikacija(Android), WEB dizajner,  CAD specijalist, CNC operater te Programiranje u JAVA programskom jeziku.

 

Također, u sklopu  provedbe  projekta,  zajedno s programima osposobljavanja, održat će se 12 radionica kroz koje će ciljana skupina osnažiti meke vještine, razviti kreativnost, podići razinu samopoštovanja, povećati komunikacijske, prezentacijske i pregovaračke vještine, a sve u svrhu smanjenja socijalne isključenosti.

 

Svi zainteresirani trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: Prilikom ulaska u projektne aktivnosti mladi do 29 godina života trebaju biti kontinuirano nezaposleni iznad 6 mjeseci te osobe  starije od  30 godina  trebaju biti nezaposlene iznad 12 mjeseci.

 

Projekt „Zajedno u bolje sutra“ financiran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a cilj projekta je povećati stručna znanja i osnažiti meke vještine dugotrajno nezaposlenih osoba kako bi postali konkurentniji na tržištu rada, odnosno kako bi lakše pronašli posao u atraktivnim i traženim zanimanjima ICT sektora.

 

S obzirom da je preostalo još slobodnih  mjesta, molimo sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete naznačene u Pozivu da se prijave kako bi mogli krenuti sa  provedbom  gore navedenih programa. Sve informacije  možete pronaći na službenim stranicama Grada Šibenika (pod rubrikom Obavijesti- Javni poziv za prijavu na programe osposobljavanja), na e mail adresu: kursanjosipa@gmail.com, ili na broj telefona 095/567-5316.