Grad Šibenik prijavio projekt valorizacije Morinjskog zaljeva

19.05.2017

Grad Šibenik prijavio projekt valorizacije Morinjskog zaljeva

Grad Šibenik prijavio je projekt „Putovi masline i loze Morinjskog zaljeva“ na natječaj za provedbu podmjere  7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz „Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.“.

 

„Cilj projekta je uređenje tematskog puta „Putovi masline i loze Morinjskog zaljeva“ u ruralnom dijelu grada Šibenika, a povezat će  naselja Jadrtovac, Žaborić, Ražine, Brodaricu i Vrpolje.  

Projektom će se  urediti, rekonstruirati  i staviti u funkciju preko 27 km poljskih putova koje  trenutno karakterizira nepristupačnost i slaba posjećenost, a što će definitivno doprinijeti i većoj  kvaliteti života.“, rekao je zamjenik gradonačelnika Danijel Mileta.

 

 Na ovom području nalazi se niz vrijednih nevaloriziranih elemenata prirodne i kulturne baštine.  Projektom je predviđeno postavljanje edukativnih ploča, kojima će se istaknuti  elementi prirodne baštine, a  samo uređenje doprinijet će  povećanoj mogućnosti rekreacije stanovništva i proširenju turističke ponude te edukaciji stanovništva i posjetitelja.

 

Stanovništvo  ovog kraja obrađuje masline, vinograde i ostale mediteranske kulture te su na tom prostoru dostupni autohtoni proizvodi lokalnih proizvođača. Morinjski zaljev je prirodno mrjestilište riba i gnjezdilište ptica, te će tematski put  ujedno biti i edukativna staza za promatranje ptica. Morinjski zaljev bogato je nalazište peloida pa na ovom području postoje preduvjeti za razvoj ruralnog, izletničkog i zdravstvenog turizma, ali i cikloturizma, obzirom da će se projektom  povećati služnost postojećih staza i putova.

Prijavljeni iznos sredstava je 5.249.747,00 kn.