Grad Šibenik zaposlio 10 osoba na šest mjeseci na javnim radovima

31.05.2019

Grad Šibenik zaposlio 10 osoba na šest mjeseci na javnim radovima

Prihvatljive ciljane skupine za ovaj program zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) su bili stariji od 50 godina, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe romske nacionalne manjine, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelja, ostale posebne skupine i osobe kategorizirane kao teže zapošljive.

 

'Grad Šibenik već godinama aplicira na javne pozive programa zapošljavanja osoba u javnim radovima i nastojimo na ovim društveno korisnim radovima zaposliti maksimalno dopušten broj radnika. Ove godine ih na 6 mjeseci zapošljavamo dopuštenih deset. Za početak smo ih raspodijelili na Vidike, Crnicu, Zaton, Danilo i Perković, gdje će im zadatke dodjeljivati predsjednici tih gradskih četvrti i mjesnih odbora, koji su i službeno iskazali potrebu za javnim radovima.', kazao nam je zamjenik gradonačelnika Šibenika mr.sc. Danijel Mileta.

 

Poslovi koji mogu biti obuhvaćeni radnim zadacima u sustavu ovih javnih radova su pregled terena radi sprječavanja nastanka divljih deponija otpada, razrada potrebnih aktivnosti na uklanjanju nepropisno odloženog otpada, uklanjanje odloženog otpada i njegovo selektiranje, raščišćavanje terena, uređenje terena uklanjanjem agresivne vegetacije, aktivnosti oko uređenja nasada u parku, radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture - košnja zelenih površina, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova ili uklanjanje vegetacije koja onemogućava nesmetan prolaz nerazvrstanim cestama - čišćenje i održavanje šumskih i protupožarnih putova, pješačkih i biciklističkih staza i prilaznih cesta, održavanje plaža, održavanje mjesnih groblja i dograđivanje urušenih suhozida.

 

Za ove radove je predviđena minimalna bruto plaća u iznosu od 4.368,75 kn, a putni troškovi će biti pokriveni u koliko zaposlenik ima više od 2 kilometra od adrese stanovanja do mjesta rada na način da će mu biti pokriven trošak mjesečne karte javnog prijevoza. U mjestima gdje možebitno ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, zaposleniku će biti isplaćen trošak u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kuna mjesečno.