Gradonačelnik Burić sudjelovao na seminaru o fiskalnoj odgovornosti za lokalne dužnosnike

05.11.2013

Gradonačelnik Burić sudjelovao na seminaru o fiskalnoj odgovornosti za lokalne dužnosnike

Gradonačelnik Šibenika Željko Burić danas je u Rijeci sudjelovao na stručnom seminaru o unutarnjim financijskim kontrolama te fiskalnoj odgovornosti za lokalne dužnosnike. Seminar u organizaciji Udruge gradova hrvatskim je gradonačelnicima, općinskim načelnicima i županima detaljno približio obveze i odgovornosti vezane uz svakodnevno financijsko upravljanje i kontrolu.

“Ono što sam, nakon nedavnog razgovora sa zastupnicom u EU parlamentu Ivanom Maletić,  imao prilike danas ponovo čuti, a što je vrlo bitno za gradove u kontekstu teme seminara, jest da će razvojni, odnosno strateški, planovi i projekti gradova morati biti usklađeni sa stavkama u Proračunu kao preduvjet za aplikaciju Projekata za EU fondove u razdoblju 2014-2020. Pored toga, u gradovima u kojima je uveden sustav riznice, kao što je Šibenik, vrlo bitno je kazati da za one koji su u njezinom sustavu postoji vrlo velika fiskalna odgovornost. Pojednostavljeno rečeno, činjenicom da su u sustavu riznice ne prestaje njihova fiskalna odgovornost, već su dužni  pratiti svoje poslovanja unutar financijskog okvira koji im je zadan”, kazao je gradonačelnik.

Davor Kozina iz Ministarstva financija izložio je obveze koje proizlaze iz Zakona o unutarnjim financijskim kontrolama u javnom sektoru, dok je Ivan Kurjan prisutnima približio detalje unutarnje revizije u potpori razvoju financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru. Ana Zorić iz Ministarstva obrane predstavila je obveze i odgovornosti vezane uz izjavu o fiskalnoj odgovornosti, dok je Slavica Malenica govorila o izazovu izvješćivanja o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima.

Udruga gradova je nacionalna zajednica gradova osnovana 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. Udruga ima 104 člana i svoju djelatnost financira većinom iz članarine, a svaki grad član u udruzi zastupa gradonačelnik. Predsjednik Udruge gradova je Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, a potpredsjednici su Davor Žmegač, gradonačelnik Kutine, i Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara.