Hrvatske šume raspisale Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u naselju Jadrija

07.02.2018

Hrvatske šume raspisale Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u naselju Jadrija

Hrvatske šume d.o.o. raspisale su Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta (okućnica) u naselju Jadrija (Šibenik).

 

Predmet prodaje je zemljište koje predstavlja zemljište potrebno za redovnu upotrebu izgrađenih stambenih i pomoćnih građevina u naselju Jadrija, odnosno zemljište u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o.

 

Sudionici javnog poziva suglasni su da će vlasnik zemljišta HŠ d.o.o. angažirati ovlaštenog inženjera geodezije radi izrade geodetskog snimka, a sve uz savjetovanje i suradnju s nadležnim uredima Gradske uprave Grada Šibenika zbog provedbe Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta za područje Jadrije.

 

Uz suradnju s Gradom Šibenikom, nužna je i suradnja s vlasnicima izgrađenih kuća sukladno provedenom postupku legalizacije, odnosno postupaka za izdavanje rješenja o izvedenom stanju te u konačnici i rješenja o formiranju građevne čestice koje bi se izdavale na temelju izrađenog geodetskog elaborata ovlaštenog inženjera geodezije angažiranog od strane Hrvatskih šuma, usklađenog s Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta za područje Jadrije, i uz suglasnost vlasnika susjednih legaliziranih objekata.

 

Sve troškove pripreme za površine koje će biti predmet prodaje, te troškove ostalih pripremnih radnji, snosi kupac i bit će uključene u kupoprodajnu cijenu.


Cijena nekretnine-zemljišta bit će formirana ovisno o položaju nekretnine, a temeljem procjene tržišne vrijednosti nekretnine izrađene pio ovlaštenom sudskom vještaku odgovarajuće struke.

 

Prodajnu cijenu sačinjavat će iznos procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine – zemljišta, uvećano za cijenu pripremnih usluga (geodet, sudski vještak, objava) za zemljište koje će biti predmetom prodaje.

 

Rok za podnošenje ponuda je 90 dana od dana objave javnog poziva, a dostavlja se u zatvorenoj omotnici s oznakom „Iskazivanje interesa za kupnju zemljišta (okućnica) u naselju Jadrija“ na adresu Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Šibenik, Bana Josipa Jelačića 1, 22 000 Šibenik.

 

Sve detalje javnog poziva možete pronaći na LINKU