Iskustva Grada Šibenika prezentirana na konferenciji u Stockholmu

17.04.2018

Iskustva Grada Šibenika prezentirana na konferenciji u Stockholmu

U glavnom gradu Švedske, 12. i 13. travnja, održana je međunarodna placemaking konferencija na kojoj su predstavnici Grada Solina i Grada Šibenika, na poziv Udruge gradova, prezentirali svoja iskustva i dobre prakse.

 

Dva hrvatska grada sudjelovali su u programu prvog dana, u radionici pod nazivom ”Celebrating examples in Southern and Eastern Europe” koja je predstavila dobre prakse i rezultate urbanističkih istraživanja iz Beča, Bratislave, Bukurešta, Valencije, Bacăua i Osla.

 

Uvodno predstavljanje hrvatskih gradova održao je Marko Zlonoga, arhitekt i stručnjak programa URBACT III, istaknuvši glavne značajke njihovog razvoja od sredine prošlog stoljeća te aktualne izazove s kojima se nose. U odnosu na temu konferencije, postavljena je teza o gentrifikacijskom utjecaju koji turizam ima na stanovnike oba grada.

 

Maja Čeko, savjetnica za razvoj u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, predstavila je iskustva Grada Šibenika u planiranju javnih prostora i korištenju kulturne baštine te konkretne aktivnosti koje su implementirane putem mreže Vital Cities.

 

U nastavku radionice predstavnica Solina, voditeljica odsjeka za prostorno-plansku dokumentaciju Marijana Žižić, pokazala je aktivnosti koje su provedene u okviru projektne mreže gradova sub>urban i usmjerene na revitalizaciju industrijskih, brownfield područja grada u nove turističke i javne sadržaje. 

 

 

Cilj konferencije održane u Stockholmu, koja je okupila oko 150 predstavnika gradova, urbanista i ostalih profesionalaca, bio je pokazati i raspraviti izazove i mogućnosti koji su na raspolaganju gradovima za borbu protiv rastuće gentrifikacije, iseljavanja stanovnika u svojim centrima i ostalim dijelovima grada.