Ivana Bujas Rupić preuzela dužnost pročelnice Ureda gradonačelnika Grada Šibenika

02.11.2012

Ivana Bujas Rupić preuzela dužnost pročelnice Ureda gradonačelnika Grada Šibenika

Na temelju članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 86/08 i 61/11), postupajući po raspisanom javnom natječaju za imenovanje pročelnika Ureda gradonačelnika Grada Šibenika, (“Narodne novine” br. 107/12 od 28. rujna 2012.god.), gradonačelnik Grada Šibenika donio je Rješenje o imenovanju IVANE BUJAS RUPIĆ za pročelnicu Ureda gradonačelnika s danom 1. studenoga 2012. god

Ivana Bujas Rupić, magistra ekonomije, ima 13 godina radnog staža u struci, zadovoljila je sve propisane uvjete za prijam na navedeno radno mjesto, te je nakon provedenog natječajnog postupka (pisanog testiranja i intervjua) odabrana kao najbolji kandidat.